1. 3M Sverige
  2. Hälsovård
  3. 3M Healthcare Investigator Sponsored Research
Hälsovård

Investigator Sponsored Research

black mesh banner
Independent Research

3M har åtagit sig att stödja Investigator Sponsored Research (ISR) där det finns ett ömsesidigt intresse som utökar bredden av vetenskaplig och teknisk kunskap relaterad till 3Ms produkter.

Sänd ditt koncept

Du lämnar nu en 3M-sida. 3M har ett partnerskap med EnvisionPharma för att ta emot och behandla förfrågningar kring forskningssupport.

OK

3M Health Care Business är en global ledare som erbjuder innovativa produkter och lösningar för intensivvård, kronisk vård, infektionsskydd, tandvård, hälsoinformation, läkemedelstransport och livsmedelssäkerhet. 3M erbjuder pålitliga produkter som främjar hälsa och förbättrar kvalitet, kostnad och resultat inom vården.

3M stöder Investigator Sponsored Research (ISR) där det finns gemensamma intressen, vilket breddar den vetenskapliga och tekniska kunskapen som är relaterad till produkter från 3M. Investigator Sponsored Research omfattar oberoende kliniska studier eller grundläggande research som har startats, utförts och hanterats av en forskare som inte tillhör företaget (t.ex. enskild forskare, institution, samarbetande studiegrupp, kooperativ) i enlighet med gällande lagstadgade och etiska krav. Forskare kan få stöd i form av 3M-produkter eller -teknik, forskningsstöd eller båda delar.


Forskningstyper

3M kan ge stöd till Investigator Sponsored Research med 3M-produkter, enligt lokala lagstadgade föreskrifter, så länge forskningen som bedrivs går i linje med företagets prioriteringar.

Forskning som i allmänhet omfattas av stöd från 3M:
 

  • Kliniska studier: En vetenskapligt kontrollerad studie av ett behandlingsämne (enhet eller läkemedel) där mänskliga försökspersoner ingår.
  • Icke-kliniska studier/förkliniska studier: Studier som föregår användning i/på mänskliga försökspersoner. Dessa studier kan föregå in vitro, in vivo och in silico.

Forskning som i allmänhet INTE omfattas av stöd från 3M:
 

  • Säkerhetsstudier
  • Studier som innebär en orimlig risk för sjukdom eller skada på försökspersonerna
  • Utbildningsstöd

Vanliga frågor (FAQ)


Sänd in ditt koncept