1. 3M Sverige
 2. Hälsovård
 3. Larmtrötthet/Alarm Fatigue
Hälsovård
Alarm fatigue: a work environment and patient safety issue

Omvandla dina falsklarm till stora kostnadsbesparingar

 

Omvandla alarm fatigue till bättre elektrodhantering

 

KLICKA FÖR ATT LADDA NER FALLSTUDIEN

Stoppa oljudet: Ett kvalitetsförbättringsprojekt för att minska EKG-falsklarm

Alarm fatigue är ett tillstånd där vårdgivare blir överbelastade och desensibiliseras av det konstanta ljudet av kliniska larm. Problemet med alarm fatigue har blivit så signifikant att ECRI-institutet* har identifierat alarm fatigue som den största risken relaterad till teknologi fyra år i rad. 1-4

Från juni 2009 till juni 2012 mottog The Joint Commission (den gemensamma kommissionen) 98 larmrelaterade händelserapporter.5 Av dessa resulterade 80 i dödsfall hos patienter, 13 resulterade i permanent förlust av funktion och fem resulterade i ytterligare vård eller förlängd sjukhusvistelse.

* Emergency Care Research Institute

 • Read about the cardiovascular care unit that significantly decreased its alarm signals

  Läs hur en kardiologisk vårdavdelning minskade sina larmsignaler med 88% per dag

  En kvalitetsförbättringsprocess användes som inkluderade eliminering av dubbla larm, anpassning av larm, utbyte av EKG-elektroder dagligen, standardisering av hudförberedelsen.


Det handlar om att använda rätt produkt vid rätt tillfälle, med rätt utbildning

En undersökning som utfördes vid Association for Advancement of Medical Instrumentation (AAMI):s årliga möte och vid American Association of Critical Care Nurses (AACN) National Teaching Institute & Critical Care Exposition2 visade att 86% av deltagarna regelbundet upplevde oacceptabel signalledning (34% "ibland" och 52% "ofta"). Varje dag går miljontals EKG-elektroder till spillo pga dålig felsökning vid problem med signalkvalitet, borttagning och återplacering pga ändrade kliniska behov, att elektroden faller av samt problem med patientkomfort.

 • Bättre utbildning, mindre slöseri med resurser

  En reduktion av falska kliniska larm kan hjälpa till att minska personalens upplevelse av trötthet orsakad av störande oljud. 3M kan hjälpa dig att felsöka problemen som påverkar EKG-kvaliteten och stödja i utbildningen kring korrekt EKG-elektrodsapplicering vilket kan hjälpa dig att reducera falska EKG-larm och få den signalkvalitet som du önskar.6,7

 • Vi kan elektroder
  Vi kan elektroder

  Ta 3Ms utbildningar och kunskapstest och se över elektrodanvändningen på din enhet för att standardisera och rationalisera antalet produkter för att ytterligare minska avfallet.

  Vi kan hjälpa dig att säkerställa att du har korrekt 3M™ Red Dot™ elektrod för varje behov.


Referenser

1. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2012. Health Devices. 2011;40(11):1-17.
2. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2013. Health Devices. 2012;41(11):1-24.
3. ECRI Institute. Top 10 health technology hazards for 2014. Health Devices. 2013;42(11):1-15.
4. ECRI Institute. 2015 Top 10 Health Technology Hazards. https://www.ecri.org/Pages/2015-Hazards.aspx. Accessed June 1, 2015
5. Joint Commission. The Joint Commission sentinel event alert: medical device alarm safety in hospitals. http://www.jointcommission.org/sea_issue_50/. Accessed April 27, 2015.
6. Oster, Craig. Improving ECG trace quality. Biomedical Instrumentation & Technology 2000;34(3):219-22
7. UK NHS Trust 29/12/2016 Initial assessment of electrode performance following 3M programme offer