3M Select Graphic Partners

3M Select Graphic Partners

Anlita de allra bästa till att göra det allra bästa jobbet.

Det bästa grafikbeslutet du någonsin kommer att fatta.

I dagens affärsklimat blir programmen för varumärkesprofilering allt mer krävande och komplexa. Minsta antydan till grafiskt misslyckande kan kosta betydligt mer än att bara ”ställa problemet tillrätta”. Det kan kosta dig ditt anseende.

Å andra sidan – genom att välja en 3M Select Partner kan du känna dig helt trygg på ett sätt som bara uppnås med grafik som omfattas av garantierna för 3M Select Partners.

Du lägger din grafik i händerna på en 3M Select Partner som har lämplig
- utrustning/system/programvara för att producera grafik som omfattas av 3M Select Platinum, Gold eller Silver Partner-garantin
- kvalitetskontroll
- produktionsmiljö och lageranläggningar
- personalutbildning.


Varför ska du kräva en 3M Select Partner?

  • Total Package
    Varje gång du köper grafik av en 3M Select Partner ”köper du också in dig” i fördelarna med 3M:s produktinnovation, tekniska kompetens, affärsetik och ekonomiska stabilitet.
  • 3M Select Partners är inte bara väl kvalificerade, utan utgörs också av marknadens största, skickligaste och mest tekniskt avancerade grafikexperter. De här företagen har godkänts för att arbeta med produkter, utrustning och processer som ingår i 3M™ Matched Components System.
  • 3M Select Partners har framgångsrikt anlitats av varumärkesägare i många år redan – och uttryckligen getts förtroendet att noggrant gestalta några av världens mest välkända och värdefulla varumärken.
  • Du väljer grafik som har producerats av en 3M Select Partner eftersom den har vad som krävs för att leverera under hela sin garanterade livslängd. Om den mot alla odds skulle fallera på grund av ett materialfel har 3M alla analytiska funktioner som krävs för att bedöma defekten. På så sätt kan du vara säker på att defekt grafik skyndsamt utreds och åtgärdas.