Så här köper du 3M:s dentalprodukter

Så här köper du 3M:s dentalprodukter

3M:S AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE

Hjälp 3M att skydda både patienter och tandläkarkliniker

Var medveten om gråmarknaden och förfalskningar och vidta åtgärder för att undvika riskerna

Tandvårdsprodukter från grå marknaden är problem globalt, dessa uppnår inte 3M.s normer för kvalitet. 3M tar patientsäkerhet på största allvar och ser det som vårt ansvar att stå för patientvård och för att bevara den högsta möjliga standarden på tandläkarvården, även under hotet av produkter från grå marknaden och förfalskningar.

Ett allvarligt hot mot patientsäkerheten

 • Hur den grå marknaden äventyrar tandvårdspatienters hälsa

  Hur den grå marknaden äventyrar tandvårdspatienters hälsa

  När e-handeln fortsätter att bli en ökande influens på tandvårdsmarknaden följer den grå marknaden efter. Med grå marknad menas vanligtvis import och försäljning av produkter av oauktoriserade återförsäljare. En ökning av webplatser som säljer påstådda dentalprodukter från 3M, har gjort det lätt för oäkta 3M-produkter att komma in på marknaden, med lite eller ingen granskning.

  Dessa tandvårdsprodukter kan vara svåra att skilja från de äkta produkterna och det är ofta frestande att köpa dem på grund av det låga priset jämfört med produkter som säljs via en säker leverantörskedja. Användandet av produkter från grå marknaden medför avsevärda nackdelar, bland annat risk för felfungerande produkter på grund av felaktig förvaring, leverans eller falska utgångsdatum och framförallt risken med att använda falska produkter kan ge sämre kvalitet.


3M:s engagemang i patientsäkerhet

 • 3M har en nolltolerans mot aktiviteter som riskerar patienters och tandläkarklinikers säkerhet.

  3M har en nolltolerans mot aktiviteter som riskerar patienters och tandläkarklinikers säkerhet.

  3M har en nolltoleranspolicy mot aktiviteter som riskerar patienters och tandläkarklinikers säkerhet. Vi har vidtagit sofistikerade åtgärder för att förhindra produkter på grå marknaden och falska produkter och för att skydda våra kunder, bland annat:

  – Användandet av en säker leverantörskedja (auktoriserad distributionskanal) för försäljning och leverans av våra produkter för att säkerställa att tandvårdskliniker får äkta material och kvalitetsprodukter.

  – Aktiv övervakning av oauktoriserad försäljning, som används för att vidmakthålla våra immaterialrätter genom juridiska och reglerande åtgärder för att hindra obehöriga återförsäljare.

  – Vårt samarbete med dentalindustrin och dess gemenskap, vilket hjälper oss att främja en kultur som förhindrar och tar avstånd från den grå marknaden och falska produkter.


Du kan skydda både patienter och din tandvårdsklinik


 • Support

  Har du frågor eller kommentarer kring vår webbplats eller våra produkter? Kontakta vår kundtjänst online eller via telefon

  Kontakta oss >

 • Så här köper du

  Vi levererar våra produkter genom auktoriserade distributörer. När du handlar hos dem skyddas du av vår säkra leverantörskedja.

  Läs mer >

 • Dentalprodukter

  Ditt jobb blir enklare med vårt stora produktsortiment

  Se vårt produktsortiment >

 • Procedurer

  3M Oral Care främjar munhälsa genom innovativa lösningar som hjälper tandvårdsspecialister att lyckas kliniskt, professionellt och personligen

  Läs mer >