Tomodachi Hero Banner

Problem som tidigare orsakats av bubblor i flytande kompositer är nu borta


3M™ Filtek™ Supreme Flowable

3M™ Filtek™ Supreme XTE Flowable Restorative heter nu 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative.

 • Supreme Blue Flowable
   • Minskar bubblor och avfall. Minskar porositeter eller flytande material som rinner över under appliceringen, ger bättre kontroll.
   • Du behöver ej gissa.Den blåa staven visar mängden kvarvarande material. När sprutan är tom visas bara den vita påtryckaren.
   • Lätt att hålla och att applicera. Den triangulära fingerplattan och påtryckaren gör det lätt att finna ditt personliga grepp
   • Böjbar appliceringsspets. Lätt att böja för lättare åtkomst
   • Säker att värma* utmärkt Injection molding.
   • Framtagen för att passa till 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative och 3M™ Filtek™ Universal Restorative.
  • *Kan värmas upp till 70°C (158°F) upp till en timme totalt, högst 25 ggr. CEoch FDA godkänd.

   [Broschyr]


3M™ Filtek™ Bulkfill Flowable

 • Bulkfill flowable
  • Minskar bubblor och avfall. Minskar porositeter eller flytande material som rinner över under appliceringen, ger bättre kontroll.
  • Du behöver ej gissa. Den Gröna staven visar mängden kvarvarande material. När sprutan är tom visas bara den vita påtryckaren.
  • Den triangulära fingerplattan och påtryckaren gör det lätt att finna ditt personliga grepp
  • Böjbar appliceringsspets. Lätt att böja för lättare åtkomst
  • Säker att värma* och Injection molding.
  • Lätt att hålla och applicera i djupa kaviteter(upp till 4mm) med bättre kontroll och insyn.

  *Kan värmas upp till 70°C (158°F) upp till en timme totalt, högst 25 ggr. CEoch FDA godkänd.


Indikationer

Du kan täcka alla indikationer nedan med bara två flytande kompositer från 3M.
Beställningsinformation