Val av dentalmaterial

Det digitala valet av material gör ditt jobb enklare

vid protetiska fall

Om digitalt val av dentalmaterial

3M erbjuder digitalt val av material i en process så att du effektivt och exakt kan tillverka kronor, inlägg, onlays, bryggor och fasader för olika protetiska fall. Våra digitala material erbjuder både det tandtekniska laboratoriet och tandläkaren för chairside användning direkt på patient – t.ex 3M™ Lava™ Esthetic zirkoniumdioxid med fluorescens för starka, naturliga monolitiska kronor – resultatet blir starka och estetiska kronor med hög kvalitet.


Tillgängliga alternativ och urvalskriterier vid protetiska arbeten

Att välja material är en av de viktigaste faktorerna i protetisk tandvård och det måste göras före allt annat. För att den protetiska ersättningen ska kunna anpassas individuellt för patientens behov så måste hänsyn tas till flera kliniska och materialrelaterade parametrar.

Beroende på det individuella omständigheterna så är både estetik och styrka viktigt. De vanligaste materialtyperna är kisel- och zirkoniumdioxidbaserade keramer. Hur som helst bör den ultimata ambitionen alltid vara att spara så mycket av den naturliga tanden som möjligt.
De viktigaste egenskaperna hos keramerna finns i tabellen nedan.

Tillgängliga alternativ och urvalskriterier vid protetiska arbeten

Tabell 1: Olika keramer med relevanta egenskaper för val av material.
1 De specifika materialens egenskaper enligt tillverkarens rekommendationer. Alla andra rekommendationer och betyg baseras på konsensus från de fem experttandläkarna.


Parametrar för val av material

De viktigaste parametrarna för materialval kan delas in i två underkategorier.

 • Kliniska parametrar
  • Nedbrytning av tand/kvarvarande frisk tandstruktur
  • Antagonist (material/naturligt)
  • Tandens position
  • möjligheter för bonding
  • Patientens estetiska krav
  • Funktionella aspekter (ocklusion, vägledning för hörntänder)
 • Materialrelaterade parametrar
  • Mekaniska egenskaper (styrka)
  • Optiska egenskaper (estetisk potential)
  • Minsta fasadtjocklek
  • Sätt att använda
  • möjligheter för bonding

Beslutsfattande

Avgörande för beslutet är å ena sidan de estetiska kraven och å andra sidan hur stark lagningen måste vara. Medan det estetiska behovet huvudsakligen beror på placeringen i patientens mun, är det position, underlag och indikation som avgör hur starkt ett material behöver vara. Om du väljer det alternativ som passar i var och en av de tre färgade cirklarna som visas i urvalshjulet kommer det att ge en rekommendation av den mest lämpliga materialklassen.

 • Selection guide

  Beslutskriterier och viktiga faktorer styr materialvalet. Baserat på vilken faktor per cirkel som gäller mest i ditt fall kan du välja en passande materialklass.

Selection guide

Materialval – kliniska exempel

 • Kliniskt fall 1

  Kliniskt fall 1

  I den anteriora delen av munnen är de estetiska kraven särskilt viktiga. Där väljer man vanligen skiktade kronor av fältspatsporslin eller kärnor av starkare material (t.ex. 3Y-TZP zirkoniumdioxid, litiumdisilikat) som täcks med ytporslin. Eftersom skiktat porslin vid framtänderna sällan spricker kan det användas i framtandsregionen.

 • Preparering av fasad till vänstra centrala framtanden och preparering av krona till vänstra laterala framtanden.

  Preparering av fasad till vänstra centrala framtanden och preparering av krona till vänstra laterala framtanden.

 • Behandlingsresultat med en fasad av fältspatskeramik och en handgjord krona med en kärna av 3M™ Lava™ Frame zirkoniumdioxid.

  Behandlingsresultat med en fasad av fältspatskeramik och en handgjord krona med en kärna av 3M™ Lava™ Frame zirkoniumdioxid.

 • Translucens hos restaureringarna och de intilliggande tänderna i överfört blått ljus.

  Translucens hos restaureringarna och de intilliggande tänderna i överfört blått ljus. (Bilder med tillstånd av Dr. Carlos Eduardo Sabrosa)

 • Kliniskt fall 2

  Kliniskt fall 2

  Genom att monolitiska kronor inte alltid uppfyller estetiska krav används de inte så ofta till framtänderna.
  Dock har man i flera länder rapporterad ökad risk för chipping varför man tenderar att använda monolitiska restaurationer även i premolar- och molarregionen. Lämpliga alternativ för minimalt nedbrytande monolitiska restaureringar kan till exempel vara translucenta materialet 3Y-TZP zirkoniumdioxid eller ännu mer genomskinliga 5Y-TZP zirkoniumdioxid (polykristallin keramer i full-contour med 5-mol% yttriumoxid-stabiliserad tetragonal zirkoniumdioxid). Förutom att de inte har nån chipping effekt och att de dessutom har en tunn minsta fasadtjocklek så är fördelen med monolitiska restaureringar också en effektivare procedur.

 • Kronpreparation i den posteriora regionen.

  Kronpreparation i den posteriora regionen.

 • Monolitisk krona av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerande zirkoniumdioxid i full-contour.

  Monolitisk krona av 3M™ Lava™ Esthetic fluorescerande zirkoniumdioxid i full-contour.

 • Lateral vy av den monolitiska kronan på den första molaren (vänster).  Bild tagen i UV-ljus: Zirkoniumdioxiden har en tandliknande fluorescens (höger). *

  Lateral vy av den monolitiska kronan på den första molaren (vänster).  Bild tagen i UV-ljus: Zirkoniumdioxiden har en tandliknande fluorescens (höger) * (bilder med tillstånd av PD Dr. Jan-Frederik Güth och MDT Hans-Jürgen Stecher). * Fluorescensen bedöms med ljuskällor som simulerar naturligt UV-ljus.


 • Viktiga tips för materialval

  Viktiga tips för materialval*

  • Materialval bör baseras på en minimal invasiv preparation, vilket också bör vara utgångsläget för varje tandbehandling.
  • Vid val av material med hög kvalitet minskas behandlingstiden, vilket gör arbetet mer kostnadseffektivt även om materialet i sig kanske är dyrare.
  • Kiselkeramer eller fasader av zirkoniumdioxid uppfyller framtändernas höga estetiska krav.
  • Monolitiska material och keramer med hög hållfasthet gör produktionen mer effektiv.
  • Standardiserade tillvägagångssätt ger en minimerad felrisk

  *Rekommendationer baseras på konsensus från de fem klinikerna i expertgruppen


Digitala Chairside-material

Se hur vi kan hjälpa dig att få nöjda patienter med chairside producerade kronor som både är naturtrogna och långlivade. Dessutom är vår digitala hantering av dentalmaterial mycket effektiv – hjälper dig att hålla dagens tider

Digitala material till det tandtekniska laboratoriet

Se hur vi kan hjälpa dig att producera restaureringar av hög kvalitet och samtidigt få en bättre produktivitet. Våra digitala material är framtagna till öppna fräsar på tandtekniska laboratorier – du kan öka den dagliga produktionen av kronor.


 • Kontakta oss när du har frågor. Vi hjälper dig gärna!

 • Håll dig enkelt uppdaterad med vårt nyhetsbrev
  Håll dig enkelt uppdaterad med vårt nyhetsbrev

  Vi ger dig regelbundet en uppdatering om nyheter i vårt sortiment , från implantatavtryck till förebyggande tandvård.

 • Inom Europa säljer och levererar vi våra produkter endast genom auktoriserade distributörer. När du handlar hos dem skyddas du av vår säkra leverantörskedja. Du bestämmer och skyddar din klinik och dina patienter – köp endast från distributörerna som listas här.

 • Förbättra och förenkla den protetiska proceduren i bara sju steg

  Protetiska arbeten är komplexa. De genomförs i många steg både på kliniken och laboratoriet och varje steg består i sig av ett antal kliniska utmaningar. Därför har 3M arbetat med fem expertkliniker som tillsammans utvecklat ett koncept och rekommendera bästa praxis inom protetisk tandvård Dessa baseras på de senaste vetenskapliga forskningsrönen och personlig långsiktig erfarenhet i kliniska miljöer.

  Läs mer om en enklare väg till framgång – arbetsrutiner för indirekta restaurationer