1. 3M Sverige
  2. Commercial Solutions
  3. 3M Select Graphic Partner
Commercial Solutions

3M Select Graphic Partners

Anlita de allra bästa till att göra det bästa jobbet.

Det bästa grafikbeslutet du någonsin kommer att fatta.


I dagens affärsklimat blir programmen för varumärkesprofilering allt mer krävande och komplexa. Minsta antydan till grafiskt misslyckande kan kosta betydligt mer än att bara ”ställa problemet tillrätta”. Det kan kosta dig ditt anseende.

När du köper en grafiklösning från ett företag förväntar du dig nog att det ska vara en produkt av bra kvalitet.
När det gäller applicering av grafiken förväntar du dig nog att det utförs av utbildade personer.
Om det uppstår fel förväntar du dig nog en ersättningsprodukt utan att det innebär problem.

Men när det gäller arbete som grafikapplicering kan man inte alltid vara säker – om inte grafiken har skapats av en 3M Select Graphic Provider. Genom att välja en 3M Select Graphic Provider kan du känna dig helt trygg på ett sätt som bara uppnås med grafik som omfattas av garantierna för 3M Select Partners

Du lägger din grafik i händerna på en 3M Select Partner som har lämplig
- utrustning/system/programvara för att producera grafik som omfattas av 3M Select Platinum, Gold eller Silver Partner-garantin
- kvalitetskontroll
- produktionsmiljö och lageranläggningar
- personalutbildning.

  

 

Utbildning och erfarenhet - alla grafiktillverkare som visar logotypen för 3M™ Select™ Graphic Provider utlovar en hög standard på grafikproduktionen. De har beprövad erfarenhet inom grafikbranschen, med stor förståelse för 3M:s grafiska folier och hur de appliceras.


Varför ska du kräva en Select Partner?

 

 

 

  • Totalt paket
    Varje gång du köper grafik av en 3M Select Partner ”köper du också in dig” i fördelarna med 3M:s produktinnovation, tekniska kompetens, affärsetik och ekonomiska stabilitet
  • 3M Select Partners är inte bara väl kvalificerade, utan utgörs också av marknadens största, skickligaste och mest tekniskt avancerade grafikexperter. De här företagen har godkänts för att arbeta med produkter, utrustning och processer som ingår i 3M™ Matched Components System.
  • 3M Select Partners har framgångsrikt anlitats av varumärkesägare i många år redan – och uttryckligen getts förtroendet att noggrant genomföra projekt för några av världens mest välkända och värdefulla varumärken
  • Du väljer grafik som har producerats av en 3M Select Partner för att få konsekvent levererans under hela den garanterade livslängden. Om den mot alla odds skulle fallera på grund av ett materialfel har 3M alla analytiska funktioner som krävs för att bedöma defekten. På så sätt kan du vara säker på att defekt grafik skyndsamt utreds och åtgärdas.

Fördelar med Select Partners

Hitta en Select Partner nära dig

  • * Kompetensområden: ( CW = Car wrapping R = Rail FG = Fleet Graphics IS = Illuminated Signage SP = Signage & Promotion ID = Interior Design)