Hållbarhet är inbyggd i allt vi tillverkar

Hållbarhet är inbyggd i allt vi tillverkar

3M engagerar sig i hållbarhet och vill göra skillnad

 • På 3M har vi lagt en ambitiös, långsiktig strategi för hållbarhet. Syftet är att på vetenskaplig väg hantera utmaningar där vi kan göra största möjliga skillnad för vår planets hållbarhet och människorna som lever här.


Vår strategi

3M prioriterar insatser inom tre områden där vi kan påverka mest. Läs mer om hur vi gör för att nå våra mål 2025 här.

 • Cirkulär ekonomi
  Cirkulär ekonomi

  Designlösningar som gör mer med mindre material och som främjar en global cirkulär ekonomi.

 • Vetenskap och klimatet
  Vetenskap och klimatet

  Innovation för att minska koldioxidutsläppen från industrin, påskynda globala klimatlösningar och minska vårt miljöavtryck.

 • Vetenskap och samhället
  Vetenskap och samhället

  Skapa en mer positiv värld genom vetenskap och inspirera andra människor till samma sak.


Öka våra åtaganden

Vi är ett företag med rötter i forskningen och tror på att varje problem har en lösning. Vi använder vår tekniska expertis för att hjälpa till att lösa några av världens största utmaningar; råvaror, vatten, energi och klimat, hälsa och säkerhet samt utbildning och utveckling.

 • 3M åtar sig att uppnå koldioxidneutralitet
  3M åtar sig att uppnå koldioxidneutralitet, minska vattenanvändningen och förbättra vattenkvaliteten

  3M har i årtionden haft en ledande ställning inom miljö och hållbarhet. Från och med 2021 vidtar vi ytterligare åtgärder för att minska koldioxidutsläpp och vattenförbrukning samt förbättra vattenkvaliteten. Vi kommer att investera 1 miljard dollar för att minska våra koldioxidutsläpp så att vi blir koldioxidneutrala till 2050 samt minska vår vattenanvändning med 25 % till 2030 (med målet att minska vattenförbrukningen med 9,5 miljarder liter/år). Toppmodern reningsteknik kommer att göra det möjligt för oss att återföra vatten av högre kvalitet efter att det använts i vår tillverkning.

 • 3M ska integrera hållbarhet i varje ny produkt
  3M ska integrera hållbarhet i varje ny produkt

  Med cirka 1 000 nya produkter varje år och med en årlig försäljning, där en tredjedel av de sålda produkterna skapades för mindre än fem år sedan, kan 3M ha en stor inverkan på innovationer för en hållbar framtid. Sedan 2019 måste därför varje ny produkt som kommer in i vår försäljningsprocess ha en hållbarhetsfördel (Sustainability Value Commitment). Både effekterna och framstegen av dessa åtaganden mäts och rapporteras i våra årliga hållbarhetsrapporter.

 • Att byta till 100% förnybar elektricitet
  300 000 volontärtimmar för 3M:are för att göra skillnad

  Under 2019 utökade 3M sin kompetensbaserade volontärverksamhet, 3M Impact, där vi åtog oss att genomföra 300 000 arbetstimmar fram till 2025 där 3M-anställda hjälper till att lösa samhällets svåraste utmaningar. Projekten äger rum runt om i världen och fokuserar på en mängd olika frågor, bland annat STEM-utbildning, klimatförändringar, trafiksäkerhet och hållbar avfallshantering.