Vi har satt upp och uppfyllt mål i 25 år

Vi har satt upp och uppfyllt mål i 25 år

Se hållbarhet i termer av gemensamma globala behov

Vetenskapen arbetar med en uppsättning regler och följer specifika metoder. Den levererar evidens och påvisar orsak och verkan. Men vetenskapen bryter också gränser, utmanar status quo och förbättrar liv. De utmaningar vi måste ta itu med för en hållbar framtid följer inte alltid tydliga regler eller metoder, men vi ser dem tydligt. De är stora. De är sammanlänkade. De kan lösas. Vi vet att vetenskapen kan hjälpa oss att ta itu med utmaningarna.

Vi ser möjligheter i hur vi kan utveckla ledarskap och talanger inom hela företaget, för att upptäcka affärsmöjligheter som hjälper oss att växa. Samtidigt tar vi itu med samhällsfrågor. Vi skär över branscher och silos för att samarbeta med leverantörer, kunder och samhället. Genom att arbeta tillsammans bygger vi en uthållig värld.


Så når vi 3M:s mål 2025

Hur vi når våra hållbarhetsmål 2025 syns i våra siffror. Uppriktigt sagt så har vi gjort bra ifrån oss inom vissa områden men behöver bli bättre inom andra. Och även om vissa mål kan ha varit alltför ambitiösa så har vi inte för avsikt att sänka våra ambitioner. I stället kommer vi att leta efter nya sätt att höja ribban.

  • Globala mål

    Globala mål
  • Nordiska mål

    Nordiska mål