3M Hållbarhet – Att använda vetenskap för att göra skillnad

Under många år har hållbarhet varit en av 3M:s kärnvärden. Detta märks tydligt genom ett antal initiativ som t.ex:

 • Vårt banbrytande miljöprogram "Pollution Prevention Pays", vilket har funnits sedan 1975 och som fortsätter att utvecklas.
 • Övergången till förnybara energikällor genom vårt medlemskap i RE100 samt att vårt globala huvudkontor har drivits med 100% förnybar el sedan mars 2019.
 • Minska våra egna utsläpp av växthusgaser samtidigt som vi utvecklar produkter som hjälper våra kunder att minska sina utsläpp.
 • Öka våra kompetensbaserade volontärprogram som en del av våra hållbarhetsmål.

Tillsammans med våra anställda, kunder, partners, regeringar och samhället engagerar sig 3M i en vetenskaps- och samarbetsbaserad strategi för att lösa gemensamma globala utmaningar och förbättra liv.


Meddelande från vår koncernchef och styrelseordförande

 • Mike Roman 3M CEO biographical profile image

  "3M är ett målinriktat företag. Vi vet att vi kan utveckla vår verksamhet samtidigt som vi samverkar för att lösa några av mänsklighetens största utmaningar. Och vi vet att innovation inte är innovation utan hållbarhet."

  Mike Roman
  styrelseordförande och verkställande direktör, 3M


Meddelande från vår regionala vd

 • Lars Hanseid

  "Som region är vi stolta över att vi kunde stödja våra medarbetare, vårdanställda och akutpersonal under den globala pandemin 2020. Våra tillverkningsanläggningar i Nordeuropa var i full drift och levererade viktiga produkter inom personlig skyddsutrustning. Anläggningarna hade fullständiga säkerhetsåtgärder för Covid-19 på plats, för att skydda våra medarbetare. Trots alla störningarna som Covid-19 orsakade, så var vi hela tiden engagerade i 3M:s hållbarhetsarbete och uppfyllde de lokala miljömålen. Vi är stolta över att vårt globala huvudkontor, precis som våra tillverkningsanläggningar i Nordeuropa, använder 100 procent förnybar el.”

  Lars Hanseid
  Vice President EMEA Corporate Affairs, Managing Director North Europe Region


Nyheter