Användarskydd för lantbruk

Personlig skyddsutrustning för lantbruk

Personlig skyddsutrustning för lantbruk

Arbete i lantbruk är förenat med risker. De höga nivåerna av buller, damm, gas och farliga vätskor gör det till en av mest olycksdrabbade arbetsplatserna (UK HSE, 2013).

I mer än 40 år har 3M:s forskare utvecklat ett brett utbud av andningsskydd, hörselskydd, huvudskydd, ögonskydd, ansiktsskydd och skyddskläder som både skyddar och är bekväma att bära.


 • Andningsskydd

  Andningssjukdomar som astma och tröskdammlunga och skador från kemikalieexponering kan enkelt förhindras med rätt andningsskydd.

  3M har utvecklat ett brett utbud av högkvalitativa, bekväma andningsskydd som ger effektivt skydd mot gaser, ångor och partiklar – från halvmasker till modeller som kan återanvändas eller fläktassisterade och tryckluftsmatade lösningar.

  Se andningsskydd för lantbruk


 • Hörselskydd

  Bullerskador kan vara svåra att upptäcka och effekterna är beroende av ett antal faktorer:


  • Faktisk bullernivå – ju högre ljudnivå desto större risk för hörselskador
  • Exponeringens längd, dvs. hur länge användaren är utsatt för skadliga ljudnivåer
  • Medicinska tillstånd – till exempel återkommande öroninfektioner

  Ofta krävs det långvarig exponering för buller innan permanenta hörselskador utvecklas, men ibland kan de uppstå vid kraftfulla impulsljud som explosioner. Därför är det viktigt att övervaka och skydda exempelvis lantbruksarbetare från skadliga bullernivåer.

  Se hörselskydd för lantbruk


 • Huvud-, ansikts- och ögonskydd

  3M har utvecklat ett brett sortiment av huvudskydd, ansiktsskydd och ögonskydd för olika typer av lantbruksmiljöer. Hjälmarna med låg vikt är lämpliga där det finns risk för fallande objekt, ansiktsskydden är utformade för att skydda mot flygande partiklar och ögonskydden förhindrar skador och irritationer på ögonen från damm och stänk.

  Se huvud-, ansikts- och ögonskydd för lantbruk


 • Kroppsskydd

  Eftersom lantbruksarbete kan innebära direktkontakt med en stor mängd potentiellt farliga partiklar och vätskor är det viktigt att ha rätt skydd för att minimera exponeringen. 3M har ett sortiment med korttidsoveraller av hög kvalitet som ger användarna rätt skydd.

  Se skyddskläder för lantbruk