1. Validering av tillpassning
3M Säkerhet
Hero banner som visar mannen som har SecureFit 600-serien glasögon.

3M™ Eyewear fit system.

3M™ validering av tillpassning av skyddsglasögon.

Precis som med all personlig skyddsutrustning är det i stor utsträckning komforten som avgör hur mycket skyddet används. Eftersom skyddsglasögon med dålig passform kan leda till ögonskador är kvalitet och säker passform extremt viktigt. Till skillnad från andningsskydd där det finns krav på validering av tillpassning finns det inga lagar eller föreskrifter rörande passformen för skyddsglasögon. Även om nu gällande standard menar att passformen för skyddsglasögon ska beaktas noggrant, finns det inga specifika riktlinjer om hur man ska gå tillväga för att utvärdera hur skyddsglasögon passar en viss individ.


 • Vikten av väl tillpassade skyddsglasögon.

  Ögonskador kan uppstå även när man har på sig skyddsglasögon om de inte passar ordentligt.


  • Skyddsglasögon som passar ordentligt ska skydda mjukvävnaden runt ögat
  • Små glasögon på stora huvuden kan lämna områden oskyddade
  • Glasögon som är för stora kan för en lämna glipor
  • Att välja rätt skyddsglasögon för arbetsuppgiften och säkerställa en bra passform kan bidra till att minska risken för ögonskador

  3M kan hjälpa dig att validera tillpassningen av skyddsglasögon

 • Diagram som visar hur man korrekt utvärderar och validerar korrekt ögonpassning.

Validering.


Att göra en validering som grundar sig på storlek och justerbara funktioner räcker inte alltid för att bedöma skyddsglasögonens passform och skydd. Den innovativa 3M Eyewear Fit Validation System för 3M skyddsglasögon består av en enkel metod i 6 steg som hjälper dig till en mätbar validering av passformen.

 


Mätverktyg för täckning och glipor.


I steg 3, ”Kontroll” använder Eyewear Fit Validation systemet mätverktygen för täckning och glipor för att utvärdera 4 faktorer av passformen för skyddsglasögon: sikt, täckning, skydd och glipor.

 

 • Diagram som visar gapmätverktyget
 • Diagram som visar gapmätverktyget

4 faktorer för att utvärdera passformen för skyddsglasögon.

 • Diagram som visar de fyra elementen som ska bedömas för korrekt briljanspassning.
 • Diagram showing the 4 elemDiagram som visar de fyra elementen som ska bedömas för korrekt briljanspassning.ents to assess for correct eyewear fit.

 • 1 – Sikt
  Säkerställ att användaren kan se åt alla håll utan att sikten skyms i så stor utsträckning att användaren inte kan utföra sina arbetsuppgifter.
 • Mätverktygen för täckning utvärderar hur väl skyddsglasögonen täcker mjukvävnaden runt ögonen.
 • Säkerställ att skyddsglasögonen sitter kvar på användarens huvud och inte ramlar av vid rörelse.
 • Mätverktyget för glipor hjälper till att identifiera för stora mellanrum mellan skyddsglasögonen och ansiktet. Stora glipor kan leda till att flygande partiklar kan nå ögonen.

 • Diagram som visar hur man byter skumpackning.

  Extra skumtätning.

  Den innovativa skumtätningen kan sättas fast på insidan av glasögonen för att öka skyddet mot främmande partiklar och förhindra att damm når ögonen. Samtidigt känns de mjuka mot ansiktet.

 • Bild som visar mannen som har SecureFit 600-serien glasögon.

Kontakt

Skulle nya SecureFit 600-serien möta dina behov vad gäller skyddsglasögon?


Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Varumärken som anges ovan är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska