• Arbetare som inte känner till arbetsgivarens policy om molnlagring

  Arbetare som inte känner till arbetsgivarens policy om molnlagring

  Arbetare som inte känner till arbetsgivarens policy om molnlagring

  Arbetare som inte känner till arbetsgivarens policy om molnlagring

  • Många är inte på det klara med huruvida arbetsgivaren har någon policy om molnlagring eller inte visar ny forskning. Enligt säkerhetsfirman WinMagic använder fler än fyra av tio anställda molnlagringstjänster som Dropbox och Google Drive minst en gång per vecka.

   Samtidigt erkände hälften att de använder jobbets information och tjänster på sin personliga utrustning lika ofta. Bara en av tre visade sig dock använda en molnbaserad tjänst som deras företag hade godkänt.

   Vidare erkände 43 procent att de inte vet vilken policy arbetsgivaren har om användningen, medan 22 procent sade att de inte kände till om företaget hade en policy om molnlagring över huvud taget. Darin Welfare, vice styrelseordförande för Europa på WinMagic, sade att rönen visar varför det är så svårt för företagen att hantera datasäkerheten i molnet.

   ”IT-teamen har tvingats lämna över viss kontroll eftersom de anställda har mer åtkomst till tjänster utanför företagets kontroll, och denna forskning visar att IT-avdelningen måste vidta ytterligare åtgärder för att skydda och kontrollera företagets data i detta nya tekniska landskap”, kommenterade han. Intressant nog är en av tio som använder molnlagringstjänster minst en gång i veckan inte säkra på att informationen är skyddad.

  • Dessutom avslöjade en av tjugo att de använder molntjänster trots att arbetsgivaren uttryckligen begränsade användningen av dem. Darin Welfare har därför uppmanat organisationerna att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta problem, t.ex. se till att alla företagets data är krypterade innan de anställda kan ladda upp dem i molnet.

   Han tillade att stränga säkerhetspolicyer och utbildningsprogram för personalen måste införas, så att personalen får reda på de potentiella farorna med molnbaserade tjänster. ”Företagen måste komma ifatt med personalens molnanvändning eller riskera potentiellt katastrofala dataförluster”, meddelande han.