• Rädda din advokatbyrå från ett kostsamt dataintrång

  Rädda din advokatbyrå från ett kostsamt dataintrång

  Rädda din advokatbyrå från ett kostsamt dataintrång

  Rädda din advokatbyrå från ett kostsamt dataintrång

  • Ett antal ledande myndigheter inom det rättsliga området – däribland Law Society och Bar Council – har börjat inse problemen med dataosäkerhet i hela sektorn.

   Men vilka åtgärder kan din advokatbyrå vidta för att följa Solicitors Regulation Authoritys krav om att integriteten ska skyddas i så hög grad som möjligt?