• Skydda data i den offentliga sektorn

  Skydda data i den offentliga sektorn

  • Datasäkerhet på myndigheter och inom den offentliga sektorn blir allt viktigare. Det har förekommit fler än 1 000 fall av att kommuner i Storbritannien har tappat bort personuppgifter sedan 2008. Och eftersom de möjliga konsekvenserna är så långtgående och böterna för att förlora konfidentiell information är så höga är det viktigt att se till att alla enheter är lämpligt skyddade.

   Öppna planlösningar på kontoret och gemensamma arbetsplatser är vanligare än någonsin, vilket ökar risken för dataförluster. Det är lätt för en obehörig person som sitter bredvid eller helt enkelt passerar en enhet att få en snabb överblick över konfidentiella uppgifter på skärmen.

   Det har dessutom blivit väldigt vanligt att arbeta mobilt. Det innebär att även personal på myndigheter och i den offentliga sektorn är mer utsatta för hotet om dataintrång när de arbetar utanför kontoret. Kaféer, tågstationer och flygplatser är ypperliga tillfällen för förbipasserande och datatjuvar att tjuvkika på konfidentiell information på skärmar.

   Security Policy Framework beskriver de säkerhetskontroller som måste användas på alla resurser som tillhör brittiska myndigheter, och ramverket fokuserar på en riskhanterad metod för att hantera datasäkerhet, vilket gör det möjligt att bedriva verksamheten effektivt och säkert. Allt fler departement uppgraderar sin visuella säkerhet enligt dessa krav och vidtar åtgärder för att säkra sina konfidentiella data på skärmen.

   Kraven i Security Policy Framework har omfattat att man har en tydlig policy för datorskärmar i områden där känslig information hanteras och ser till att datorskärmar där känsliga data kan visas står på särskilda platser eller är avskärmade så att obehöriga inte kan se dem. Dessutom måste alla bärbara enheter som används för distansarbete vara lämpligt skyddade.

   Allt fler departement uppgraderar sin visuella säkerhet enligt dessa krav och vidtar åtgärder för att säkra sina konfidentiella data på skärmen. 3M:s sortiment med integritetsfilter är ett snabbt och effektivt sätt att skydda bärbara datorer, stationära datorers bildskärmar och mobila enheter från datatjuvar. Integritetsfiltren utnyttjar patenterad teknik från 3M för att se till att det inte går att se skärmen från någon av sidorna och i fallet med 3M:s guldfärgade filter även ovanifrån, vilket garanterar att all konfidentiell information på skärmen skyddas.