• Skydda data på det juridiska området

  Skydda data på det juridiska området

  • Datasäkerhet på det juridiska området är en allt viktigare faktor med tanke på det växande antalet jurister som anmäls till Information Commissioners Office i dataskyddsfrågor. Och eftersom de möjliga konsekvenserna är så långtgående och böterna för att förlora konfidentiell information är så höga är det viktigt att se till att alla enheter är lämpligt skyddade.

   Information Commissioners Office kan utdela bötesstraff på upp till 500 000 engelska pund för allvarliga brott mot dataskyddslagen, förutsatt att incidenten skulle kunna orsaka allvarliga skador eller allvarlig vånda för de enskilda personer som har drabbats. Eftersom överrättsadvokater och underrättsadvokater i allmänhet klassas som registeransvariga är de därför juridiskt ansvariga för de personuppgifter de behandlar.

   Statistiken säger allt: 24 procent av dataintrången på advokatbyråer orsakas av ondsinta angrepp, och 75 procent av alla incidenter där data går förlorade beror på den mänskliga faktorn. Eftersom öppna planlösningar på kontoret och gemensamma arbetsplatser blir allt vanligare ökar risken för dataförluster. Det är lätt för en obehörig person som sitter bredvid eller helt enkelt passerar en enhet att få en snabb överblick över konfidentiella uppgifter på skärmen.

   Det har dessutom blivit väldigt vanligt att arbeta mobilt. Det innebär att personalen på byråerna löper större risk att utsättas för dataintrång när de jobbar då de befinner sig på allmän plats. De ger personer som råkar passera dem och datatjuvar gott om tillfälle att kika på konfidentiell information på skärmen.

   Både Bar Council och Law Society har insett detta växande problem. Bar Council har utfärdat riktlinjer för den bästa praxisen: ”I möjliga fall skall datorer inte placeras så att skärmarna går att överblicka, i synnerhet i allmänna utrymmen” och ”Man bör använda lämpliga säkerhetstekniker som passar den aktuella enheten eller det aktuella programmet”.

   Allt fler advokatbyråer uppgraderar sin visuella säkerhet enligt dessa krav och vidtar åtgärder för att säkra sina konfidentiella data på skärmen. 3M:s sortiment med integritetsfilter är ett snabbt och effektivt sätt att skydda bärbara datorer, stationära datorers bildskärmar och mobila enheter från datatjuvar. Integritetsfiltren utnyttjar patenterad teknik från 3M för att se till att det inte går att se skärmen från någon av sidorna och i fallet med 3M:s guldfärgade filter även ovanifrån, vilket garanterar att all konfidentiell information på skärmen skyddas.