• Det brittiska parlamentet håller på med en undersökning av säkerheten på nätet

  Det brittiska parlamentet håller på med en undersökning av säkerheten på nätet

  Det brittiska parlamentet håller på med en undersökning av säkerheten på nätet

  Det brittiska parlamentet håller på med en undersökning av säkerheten på nätet

  • En undersökning av säkerheten på nätet har inletts av det brittiska parlamentet efter angreppet på webbplatsen TalkTalk. Kommittén för kultur, medier och sport vill undersöka hur företagen lagrar och skyddar informationen om kunderna och se om dataintrånget på TalkTalk skulle kunna ha konsekvenser även för resten av telekommunikationssektorn.

   Intressenter och andra intresserade bjuds in att dela med sig av sina åsikter om hur robusta de tycker att åtgärderna är som företagen inför för att skydda personuppgifter och hur mycket de investerar på detta område.

   Andra saker på dagordningen omfattar hur TalkTalk reagerade på dataintrånget och huruvida systemen med övervakning, tillsyn och genomförande är lämpliga för syftet för närvarande. Jesse Norman, kommitténs ordförande, kommenterade detta så här: ”De nyligen timade händelserna har belyst allvarliga problem som rör både den befintliga nätsäkerheten och reaktionen på nätbrott.

   ”Kommittén är oroad över angreppen på TalkTalk i företagets egenskap som telekom- och internetleverantör, men i och med att Information Commissioner’s Office nyligen övergick på DCMS ansvar kommer vi ta en bredare blick på säkerheten för personuppgifter på nätet.”

  • Några andra frågor som berörs handlar om huruvida företagen spenderar tillräckligt mycket pengar på att se till att deras system är säkra och på att förutse framtida hot.

   Kommittén kommer även att undersöka vilka gottgörelsemekanismer och kompensationsåtgärder som används för konsumenter som har påverkats av dataintrång, liksom sannolika framtida trender inom nätbrottsligheten.