• Finansinspektörer kommer att skärpa reglerna för big data

  NHS ”behöver skydda data bättre”

  NHS ”behöver skydda data bättre”

  NHS ”behöver skydda data bättre”

  • Finansinspektionerna i Europa tänker skärpa reglerna som gäller användningen av big data. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten samarbetar för att ta reda på om det behövs nya regleringar för hur big data används.

   Hur finansinstitutioner hanterar personuppgifter kommer att finnas högt upp på dagordningen, eftersom dessa uppgifter används för att ställa samman profiler av kunderna och identifiera beteendemönster och trender så att det går att rikta in sig på kunderna på ett mer relevant sätt.

   Organisationerna som samarbetar under den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheternas banér hoppas att besvara frågor om ”företagens förväntade beteenden för att efterleva sina övervälvande förpliktelser”.

   En annan prioriterad fråga blir att bedöma övergången mot mer automatisering när det handlar om att använda big data. Kommittén vill bedöma ”fenomenet att mänsklig samverkan mellan konsumenter och finansinstitutioner i allt högre grad ersätts av algoritmer som ger råd eller andra former av rekommendationer”.

  • ”I verket analyseras fördelarna och riskerna, och en bedömning görs av vilka föreskrifter och/eller tillsynsåtgärder som behöver införas, om några”, sägs det. Alla slutsatser som dras av denna analys kommer att användas för att ta fram politiska rekommendationer inför nästa år, om det anses lämpligt att göra det.