• Datasäkerhet inom hälso- och sjukvården

  Datasäkerhet inom hälso- och sjukvården

  • Datasäkerhet inom vårdsektorn är en allt viktigare fråga. Fler och fler brott mot dataskyddslagen anmäls till Information Commissioners Office. ICO kan utdela höga böter på upp till 500 000 brittiska pund för allvarliga brott mot dataskyddslagen, förutsatt att incidenten kan orsaka svåra skador eller allvarlig vånda för de enskilda personer som har drabbats. Eftersom de möjliga konsekvenserna är så långtgående och böterna så höga är det viktigt att vara fullt medveten om de möjliga hoten mot den visuella datasäkerheten och att se till att alla enheter är lämpligt skyddade.

   Fakta i målet visar på allvaret. De främsta orsakerna till dataintrång i Storbritannien är försumliga anställda, som står för 37 procent av fallen – det har loggats fler än två miljoner allvarliga dataintrång hos NHS sedan 2011. Eftersom kontor med öppna planlösningar, oskyddade sjuksköterske- eller läkarstationer och trånga receptionsområden är vanligare än någonsin är hotet om dataförluster högre. Det är lätt för en obehörig person som sitter bredvid eller helt enkelt passerar en enhet att få en snabb överblick över konfidentiella uppgifter på skärmen. Bruket av mobilteknik som surfplattor inom sjukvårdsområdet är också på uppgång, och det kan göra användarna mer utsatta för hotet om dataintrång när de arbetar med känslig information och ständigt är på språng.

   Allt fler sjukvårdsmyndigheter, privata mottagningar, sjukhus och kliniker har insett dessa hot och uppgraderar sin visuella säkerhet för att skydda sina konfidentiella data på skärmen och följa riktlinjerna i dataskyddslagen. De omfattar att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifter och mot oavsiktlig förlust eller förstörelse av, eller skada på, personuppgifter.

   3M:s sortiment med integritetsfilter är ett snabbt och effektivt sätt att skydda bärbara datorer, stationära datorers bildskärmar och mobila enheter från datatjuvar. Integritetsfiltren utnyttjar patenterad teknik från 3M för att se till att det inte går att se skärmen från någon av sidorna och i fallet med 3M:s guldfärgade filter även ovanifrån, vilket garanterar att alla konfidentiella data på skärmen skyddas.