• 3M:s integritetslösningar för skydd av e-utvärderingar av kandidater

  3M:s integritetslösningar för skydd av e-utvärderingar av kandidater

  • Eftersom vanliga prov med papper och penna i allt högre grad ersätts av e-prov ökar problemet med att skydda information som visas på skärmen inom utbildningssektorn. Under läsåret 2012/2013 upptäcktes fler än 1 600 skotska universitetsstudenter fuska på något sätt, och fler än 100 studenter per år relegeras från universitet i Storbritannien för att de har fuskat.

   De potentiella straffen för att inte följa reglerna för tentor omfattar att kandidater tillfälligt inte får registreras, intyg inte får utfärdas och att universitetet stängs, och därför är det viktigt att se till att lämpliga säkerhetsåtgärder införs för att upprätthålla reglerna och förhindra fusk.

   Provförhållandena på skolor och gymnasier med högskoleinriktning i England och Wales regleras av JCQ. För att garantera att e-bedömning av kandidater sker med integritet kräver JCQ:s riktlinjer att varje arbetsstation isoleras minst 1,25 meter från närmaste yttre kant av en skärm till nästa, såvida inte bildskärmarna ställs med baksidan mot varandra, skiljs åt med skiljeväggar eller skyddas av integritetsskydd.

   3M:s integritetsfilter lämpar sig både för övervakade bedömningar och obevakade bedömningar online. De medger flexibel, effektiv planering av provrummen och gör det möjligt att omvandla datorrum till regelrätta tentasalar på ett par minuter. De tillhandahåller den mest effektiva integritetsmetoden i alla IT-scenarier inom utvecklingsväsendet.