• Företagen kan få hårdare böter om de bryter mot EU:s dataskyddslagar

  Företagen kan få hårdare böter om de bryter mot EU:s dataskyddslagar

  Företagen kan få hårdare böter om de bryter mot EU:s dataskyddslagar

  Företagen kan få hårdare böter om de bryter mot EU:s dataskyddslagar

  • Ett brott mot EU:s dataskyddslagar skulle kunna kosta företagen upp till fyra procent av deras årliga omsättning i hela världen enligt rapporter. Statewatch har sett ett läckt dokument från Europeiska unionens råds ordförandeland. Det säger att ett tak på fyra procent skulle gälla för dataintrång som påverkar datasubjektens rättigheter, rapporterar Computing.co.uk.

   Ett tak på två procent blir kvar för andra typer av intrång, t.ex. sådana som involverar att en registeransvarig som bryter mot förordningar som gäller icke-efterlevnad av en order från en tillsynsmyndighet.

   Medlemmar av Europaparlamentet hade tidigare uttryckt sitt stöd för ett tak för böterna på omkring fem procent av ett företags årsomsättning. Ministerrådet hade under tiden föreslagit ett skiktat bötessystem med ett tak på två procent av omsättningen.

   Det förslag som skisseras i det läckta dokumentet representerar därmed något av en kompromiss mellan de två synpunkterna och ska tas under övervägande av Europaparlamentet och EU-kommissionen. Den kan alltså genomföras någon gång nästa år.

  • Det är även underförstått att politikerna behöver ta en titt på om det borde vara obligatoriskt att tillsätta en dataskyddsansvarig. Detta är ett annat område där åsikterna går isär, eftersom Ministerrådet redan har sagt att man inte vill att rollen ska vara obligatorisk. Medlemmarna av Europaparlamentet anser å sin sida att en dataskyddsansvarig bör vara obligatorisk under mycket speciella förhållanden.