• Många företag är bekymrade över dataintegriteten

  Många företag är bekymrade över dataintegriteten

  Många företag är bekymrade över dataintegriteten

  Många företag är bekymrade över dataintegriteten

  • Företagen har uppmanats att bekanta sig med dataskyddslagarna för att undvika att bryta mot dem. Enligt siffror från SaaS-företaget Holdings är många företag i världen bekymrade över dataintegriteten. Det beror i synnerhet på osäkerhet i fråga om föreskrifter.

   52 procent sade att de väntar sig att få böter efter införandet av EU:s allmänna dataskyddsförordning, medan två tredjedelar tror att de behöver ändra sin affärsstrategi i Europa till följd av de nya reglerna.

   Siffrorna visade även att många organisationer inte använder teknik för att komma till rätta med datasäkerhetsproblem. Exempelvis sade bara 44 procent att de övervakar vad användarna gör och slår larm när brott mot datapolicyn inträffar.

   Samtidigt sade bara 53 procent att de klassificerar information för att anpassa den efter åtkomstkontroller. Vidare erkände 47 procent att de inte har några kontroller eller någon policy som styr åtkomsten till molnlagring eller fildelningssystem för konsumenter.

  • Ron Hovsepian, VD för Intralinks, hade detta att säga: ”Några omedelbara åtgärder som alla företag bör överväga för att garantera regelefterlevnaden är att upprätta en strategi för datasuveränitet, genomföra en riskbedömning, utbilda personalen och kontrollera att alla molnleverantörer uppfyller riktlinjerna inom varje region.” Han påpekade att nya dataintegritetslagar införs i hela världen som ett försök att få snurr på de lokala ekonomierna, skydda nationella säkerhetsintressen och skydda medborgarnas uppgifter bättre.

   Men Ron Hovsepian sade att rusningen för att ändra hur personuppgifter hanteras i varje region leder till global förvirring i fråga om datasuveränitet och att internationella affärsstrategier, praxis och rutiner ifrågasätts. Alan Rodger, senioranalytiker på Ovum, tillade att företagen kan garantera att de följer reglerna genom att inrätta en strategi för datasuveränitet, utbilda personalen, genomföra riskbedömningar och verifiera att molnleverantörerna följer riktlinjerna på alla platser.