Studietips som hjälper dig att lyckas

Klara provet med ett par repetitionstips från Post-it® Brand.

När livet sätter dig på prov. Post-it® Notes kan hjälpa dig få alla rätt. Följ bara de här tipsen och plugga utan stress.


 • Ibland känns det som att tusentals olika saker i livet pågår samtidigt, och repetitionsarbete är bara en av dem. Det är lätt att repetitionen hamnar längst ner på listan över saker att göra. Håll studierna på rätt spår och få allt gjort med Post-it® Brand. Skriv ner saker, sätt upp anteckningar och nå hela vägen fram!

  Studietips som hjälper dig att lyckas – flashkort

 • 1. Plugga med kanban

  En kanban‑tavla är ett bra sätt att organisera och hantera uppgifter samt ha koll på hur arbetet fortskrider, medan Post-it®-appen gör inlärningen snabb och effektiv genom att möjliggöra delning på flera plattformar.

  Så här gör du. Börja med en slät yta, kanske en vägg. Du behöver också en uppsättning Post-it® Super Sticky Notes och en lista över alla uppgifter du ska göra klart. Skapa sedan kolumner genom att sätta upp större Post-it® Super Sticky Notes i samma färg högst upp på din kanban, med titlarna "Att göra", "På gång" och "Färdigt". Sedan lägger du till lappar i olika färger för uppgifterna under kolumnen "Att göra".

  Efterhand du jobbar vidare med uppgifterna flyttar du lapparna till nästa kolumn tills alla uppgifter är klara. Du kan också avbilda dina Post-it® Super Sticky Notes med Post-it®-appen och följa dem på en digital kanban‑tavla. Med Post-it®-appen kan du se dem oavsett var du är och dela dem med vem du vill. Bara exportera dem till PowerPoint®, Dropbox, Trello® och dela!

  Plugga med kanban

 • 2. Ta fram flash-korten

  Om du vill lägga mycket information på minnet är flash-kort helt rätt metod. För att göra ett flash-kort kan du skriva ner eller rita det du vill förhöra dig om på en Post-it® Super Sticky Note 76 mm × 76 mm. Skriv sedan svaret på ett annat blad. Så om du till exempel vill lära dig spanska glosor kan du rita en fisk på ett blad och skriva ”el pescado” på ett annat. Fäst bilden av en fisk ovanpå det spanska ordet på en plan yta, till exempel ditt skrivbord, och lyft sedan på det översta bladet för att kontrollera att du kan svaret. Anteckningslapparna är super sticky med starkt häftämne, så du kan enkelt flytta dem och ta med dig dina anteckningar för att plugga var du än är.

  Studietips som hjälper dig att lyckas – hjälp minnet på traven med påminnelser på ovanliga ställen

 • 3. Hjälp minnet på traven med påminnelser på ovanliga ställen

  Om du alltid är i farten kan du sätta upp påminnelser på ställen som du kanske inte hade tänkt på, så att du alltid har viktiga koncept nära till hands. Skriv bara ner en anteckning till dig själv eller rita ett diagram på en Post-it® Super Sticky Note 76 mm × 76 mm och placera den någonstans där du normalt inte skulle vänta dig att se den. Prova andra ställen än där du vanligtvis arbetar, som på kylskåpsdörren eller badrumsspegeln. Använd starka färger som lätt fångar din uppmärksamhet. Dina Post-It® Notes är så pass bra att du kan flytta dem till nya platser och hjälpa minnet på traven om och om igen.

 • 4. Spara tid genom att markera det som är viktigast

  Det är viktigt att kunna hitta rätt sida i läroboken eller anteckningsblocket så snabbt som möjligt. Genom att skapa sektioner, markera viktiga idéer och ta anteckningar kan du hålla koll på allt du behöver veta. För att hålla allt organiserat kan du markera viktiga avsnitt i ditt anteckningsblock med Post-it® Tabs, så hittar du rätt omedelbart. I läroboken kan du använda Post-it® Pappersflikar för att skriva ner anteckningar som du lätt kan hitta, utan att du behöver skriva på sidorna i boken. Färgerna står ut, och du behöver inte gå tillbaka och sudda ut dina anteckningar från boken vid terminens slut. I repetitionsmaterial, som anteckningsblock, läroböcker eller skolpapper, kan du markera viktiga idéer, glosor och diagram med Post-it® Index, som hjälper dig att snabbt hitta informationen du behöver.

  Studietips som hjälper dig att lyckas – kom ihåg att ta en paus

 • 5. Kom ihåg att ta en paus

  Du kan inte plugga hela tiden. Planera in pauser för tillfällen då du fastnar. Använd Post-it® Super Sticky Notes 76 mm × 76 mm och gör ett eget block för när du sitter fast. Ta bara fram ett block och skriv ner allt du kommer på som kan ge dig en liten paus från studerandet – en idé per blad. När du sedan fastnar behöver du bara dra av det översta bladet och göra det du har skrivit ner. Post-it® Super Sticky Notes ser till att alla dina idéer finns där när du behöver dem som mest, och du kan ta av och fästa bladen var du än behöver dem.

  Det blir lätt ganska intensivt när man håller på med repetitionsarbete utöver alla aktiviteter utanför skolan och i livet i övrigt. Men att bli färdig med skolarbetet är inte bara viktigt för framtiden, det är även energigivande i sig. För när du vet allt du behöver finns det ingenting som kan stoppa dig.

 • 6. Research på rätt sätt

  Framgång är helt beroende av förmågan att göra research på rätt sätt.
  Genom att skriva ner fakta på en Post-it® Super Sticky Note kommer ditt minne att triggas när du får en fråga. Den här enkla inlärningsprocessen är ett bra verktyg när du förbereder dig inför vilket prov som helst.

  Välj ett ämne att researcha och skriv ner 5‑10 nyckelord och fakta du lärt dig på separata Post-it® Super Sticky Notes. Sätt upp dessa nya fakta på vägen och avbilda dem med Post-it®-appen efter lektionen. Använd appen för att organisera dem i grupper efter sina respektive ämnen. Slutligen exporterar du dem från Post-it®-appen i format som PowerPoint®, Excel eller PDF. Sedan kan du använda det som en studieguide.

  Research på rätt sättVill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!


Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska