Storyboarding

Storyboarding med Post-it® Brand

Kom överens om de bästa idéerna – snabbt. • Storyboarding är en fantastisk metod för att samla en stor mängd idéer på relativt kort tid. Från denna övning kommer ditt team dessutom att ta med sig en berättelse som går igenom hela din beslutsprocess, vilken de kan dela med de som är intresserade.

  I brainstorming-världen handlar storyboarding inte om att rita bilder som representerar en berättelse – utan det är faktiskt ett sätt att samla idéer och nå konsensus. Det är ett utmärkt sätt när man vill samla ihop ett stort team och komma överens om det bästa svaret snabbast möjligt. Här är ett sätt att komma igång:

 • Djup
  Djup
 • 30 Min
  30 Min
 • Stor grupp
  Stor grupp

När ni är klara bör ni ha en uppsättning idéer som alla är överens om och som uppnår de mål ni har satt upp.

 • 1

  Berätta vad ni försöker få ut av sessionen (till exempel ”En plan för hur man får folk att återvinna mer”) och varför ni behöver nå detta mål – ”för att minska avfall och spara energi”.

 • 2

  Låt alla bidra med idéer så snabbt de kan och skriva ner varje idé på en Post-it® Super Sticky Note och samtidigt läsa upp den högt för gruppen. Fäst varje lapp på en Post-it® Super Sticky Meeting chart så att alla kan hålla koll på dem under tiden.

  Skriv ner varje idé på en Post-it® Note

 • 3

  Titta på alla idéer och använd dem för att komma på kategorier eller rubriker. Skriv ner dessa rubriker på Post-it® Super Sticky Larger Notes. Rada upp idéer under varje kategori på er arbetsyta. Gå igenom varje idé som ett team, och bestäm om den ska behållas eller kastas.

  Titta på alla idéer och använd dem för att komma på kategorier eller rubriker

 • 4

  När ni väl har plockat ut de bästa idéerna arrangerar ni dem i någon slags ordning – från mest viktig till minst viktig, kronologiskt, så att de berättar en historia – eller vad som helst som fungerar bäst för att uppnå ert mål.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!


Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska