Fem utmärkta isbrytare med Post-it® Notes

Fem utmärkta isbrytare med Post-it® Notes

Socialt umgänge, oavsett hur goda avsikterna är, kan vara lite obekvämt. Men oavsett om du är på ett säljmöte eller en kvartersfest är det trevligt att veta vem du talar med. Använd ett eller en blandning av dessa fem spel för att bryta isen och lära känna varandra lite bättre.


 • Två sanningar och en lögn

  Varje person på mötet får tre Post-it® Notes. Han eller hon skriver en sanning på två av dessa och en lögn på den tredje. Dela upp alla i grupper och försök att gissa vilken lapp som innehåller lögnen.

   

   

 • Gissa var jag kommer ifrån

  Be alla att skicka ett e-postmeddelande till dig som talar om var de kommer ifrån före mötet. Ta sedan fram en världskarta (om det finns tillräckligt många deltagare från andra länder) eller en karta över Sverige. Använd Post-it® Index Pilar för att peka ut var alla kommer ifrån. Försök sedan att gissa vem som kommer från vilken stad eller vilket land.

  Använd Post-it® Index Pilar för att se var personer kommer ifrån på en karta

 • Var-vi-kommer-ifrån-karta

  Låt varje deltagare skriva sitt namn på en Post-it® Index Pil. Visa sedan en karta över Sverige eller världen. Låt alla turas om att gå fram till kartan och berätta för sina medarbetare/mötesdeltagare var de kommer ifrån, som ett sätt att presentera sig, och låt dem sätta sin pil på den stad eller det land där de är födda.

 • Rita din selfie

  Syftet med denna isbrytare är tvåfaldigt: få personer att avslöja något om sig själva som du kanske aldrig annars hade fått veta och att förundras över deras konstnärlighet, eller brist på densamma.

  Varje deltagare får en Post-it® Large Note där de ska rita sig själva då de gör något de älskar att göra på fritiden. När tiden är slut samlar du ihop porträtten, placerar ut dem i rummet och låter alla gissa vilket porträtt som tillhör vilken deltagare.

 • Vem är jag

  Varje medlem i gruppen väljer ut en berömd, välkänd person och skriver ner kändisens namn på en Post-it® Note. Namnet ska hållas hemligt. Varje person tar sedan sin Post-it® Note och fäster den på en annan persons rygg.

  Genom att turas om ställer alla med en Post-it® Note frågor till gruppen för att ta reda på vilka de är. Frågorna ska endast vara av karaktären att de kan besvaras med ett ja/nej. Till exempel:

  Är jag en man?
  Lever jag?
  Är jag en politiker?

 • Deltagarna kan fortsätta att ställa frågor tills de får ett ”nej”, eller till dess att de gissar fel. Den person som kan gissa deras namn utan att få ”nej” till svar eller gissa fel, vinner.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!


Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska