Gap-analys

Gap-analys med Post-it® Meeting Charts

Identifiera möjligheter för att nå er sanna potential.


Gap-analys är en oumbärlig metod då ni ska bedöma era nuvarande prestationer kontra potentiella prestationer.

En Gap-analys gör det möjligt att nå ditt företags mål tidigare – både på kort och lång sikt, genom att identifiera hur era tillgångar och resurser utnyttjas (och eventuellt underutnyttjas).
 

 • 1

  Identifiera det ämne inom vilket ni tänker utföra er Gap-analys. Det kan vara vad som helst som är viktigt för er verksamhet till exempel: omsättning, kostnadsreduktion, produktutveckling, etc.

  Identifiera ämnet

 • 2

  Skriv ner detta ämne på en stor yta, såsom en Post-it® Meeting Chart, så att teammedlemmarna kan se.

 • 3

  Rita på denna yta upp var ni befinner dig just nu i relation till ert ämne. Detta kommer till stor del att vara mätvärden eller attribut, men kan också tillämpas på varumärkesprofilering (dvs. uppfattning om er produkt).

 • 4

  Rita därefter upp var ni skulle vilja befinna er inom en given tidsperiod. Vill ni kanske införa tre viktiga nya funktioner hos er produkt inom de närmaste 18 månaderna?


  Rita upp nästa tidsperiod

 • 5

  Kom fram till hur gapet "the Gap" kan överbryggas. Några vanliga metoder för att slutföra denna del innefattar användandet av fiskbensmetoden, eller att utföra en SWOT-analys. Eller fyll helt enkelt skillnaderna genom ”6M”:

  • • Manskap – beskriv de personalresurser ni behöver
  • • Metod – identifiera de processer ni behöver
  • • Mätvärden – identifiera de mätningar ni behöver
  • • Maskiner – bestäm vilken teknik som krävs
  • • Material – identifiera vilka varor (från råmaterial till marknadsföringsmaterial) ni behöver
  • • Minuter – hur lång tid kommer det ta att nå ert mål
 • 6

  Börja identifiera sätt att överbrygga dessa gap – samarbeta med viktiga gruppmedlemmar för att identifiera åtgärder som kan minska varje klyfta och sätt datum för när dessa åtgärder ska vara genomförda. Gör en intern inventering för att bedöma vad ni har och vad ni behöver för att ta itu med varje klyfta – såväl som en potentiell budget för varje avdelning.

 • 7

  Ha regelbundna samarbetsmöten dagligen, veckovis eller varannan vecka för att utvärdera era framsteg och följa upp vilka steg ni är på och vilka som har slutförts.


  Genomför regelbundna samarbetsmötenVill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!


Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska