Post-it® Teamwork-lösningar Sju steg för att anpassa din projektplan

Hur sporrar du teamets kreativitet?

Inspirera teamet till storslagna idéer genom att lämna skrivbordet.


  • När idéer kläcks utanför datorskärmen kan de få liv på oanade sätt. Genom att uppmuntra teamet att delta aktivt i idéutformningen kan ni möta affärsutmaningar och hantera projekt med hjälp av era olika sätt att tänka och enklare hitta innovativa lösningar.

    Prova att skissa på en plan på en Post-it® Super Sticky Dry Erase Surface, där ni skriver upp de olika stegen och processerna efterhand. Om samtliga teammedlemmar håller ett block med Post-it® Super Sticky Notes i handen har alla en röst och ni kan utbyta idéer och åsikter på ett tydligt sätt som hela teamet sedan tar ställning till.

    Mer tips på hur du kan hjälpa ditt team hittar du på Post-it.se/Teamwork.

Jennifer Sukis, AI Design Lead på IBM

”Vi kan flytta runt idéer på tavlan, vilket skapar engagemang och en energi som hela teamet kan känna.” Jennifer Sukis, AI Design Lead på IBM, ”Big Ideas” – Fast Company, 2018.Vill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!

Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska