Snabb idéutformning

Snabb idéutformning - Ta fram stora idéer på nolltid


Idéer kan ofta växa snabbt, särskilt om de inblandade uppmuntras att tänka fort utan att vara rädda för att bli dömda. Snabb idéutformning använder kraften i grupper för att skapa en stor mängd nya idéer/lösningar som kan utvärderas kort därefter.

Ni kommer igång genom att samla en grupp med minst 3–4 personer som är direkt, eller till och med indirekt, inblandade i projektet. Hitta sedan en plats som är lämplig för passet (varning: sådana här pass kan ibland bli högljudda, så ta hänsyn till andra i omgivningen) och gör er redo att skriva/rita snabbt med en Post-it® Dry Erase produkt eller Post-it® Big Note ark.

 • 1

  Ägna 10 minuter åt att diskutera målgruppen innan ni bjuder in deltagarna att komma med idéer. Vilka är de? Vad vill de? Vad behöver de? Kör ett kort rollspel som grupp, sätt er i målgruppens position och börja bemöta situationens omständigheter.


  Snabb idéutformning

 • 2

  Ägna sedan 20 minuter åt att diskutera projektets omfattning. Vad har det för budget och tidsramar? Hur kan dessa förhållanden komma att ändras? Fundera över bästa och sämsta scenarier för att skapa en ram för diskussionen.

 • 3

  Nu är det dags att säga sätta igång! Använd kommande 40 minuter åt att brainstorma idéer/koncept som bemöter projektets behov. Se till att alla i gruppen deltar och uppmuntra dem att skriva/rita sina idéer för att hjälpa till att utveckla deras poänger.

 • 4

  Det sista steget i den här processen är testning. Ägna 20 minuter åt att undersöka de idéer som har kommit upp, och filtrera bort dem som inte nödvändigtvis bemöter projektets mål. Spela sedan upp de bästa ur målgruppens synvinkel – hur skulle målgruppen interagera med idén? Vilka är dess styrkor och svagheter? Rita även upp ett användarflöde att ha som referens vid behov.

  Sista steget

 • 5

  Spara sedan passet genom att ta bilder/dokumentera passet för snabb idéutformning. Det kommer att utgöra en resurs/ram för att se till att idéerna är fokuserade och åtgärdsinriktade.

 • Hitta de produkter som ger den här metoden liv på post-it.com/collaborateVill du ha fler tips och idéer?

Håll mig uppdaterad om Post-it® Brand -erbjudanden och mycket annat!


Följ Post-it® Brand:
3M, Post-it® och färgen Canary Yellow™ är varumärken som tillhör 3M.
Ändra ort
Sverige - svenska