3M™ Andningsskydd för sprutmålning 4255+, A2P3, 1/förp.

3M ID 7100219795
 • Underhållsfritt andningsskydd för sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning och handslipning.
 • A2-skydd mot organiska gaser och ångor, t.ex. lösningsbaserade färger, lim och lösningsmedel för rengöring*.
 • P3 ger skydd mot mycket fint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln*.
 • Underhållsfritt och redo att användas när du behöver det. Kan användas tills det blir skadat, partikelfiltren blir igentäppta eller gasfiltren mättade.
 Mer...
Se alla detaljer
Specifikationer
Varumärke
3M™
Produktbeskrivning
 • Underhållsfritt andningsskydd för sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning och handslipning.
 • A2-skydd mot organiska gaser och ångor, t.ex. lösningsbaserade färger, lim och lösningsmedel för rengöring*.
 • P3 ger skydd mot mycket fint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln*.
 • Underhållsfritt och redo att användas när du behöver det. Kan användas tills det blir skadat, partikelfiltren blir igentäppta eller gasfiltren mättade.
 • Dubbla inandningsventiler och stora filter med bundet kol ger en lättare andning och ett minskat motstånd.
 • Komfortabel andning tack vare en utandningsventil med lågt andningsmotstånd.
 • Testat och godkänt enligt europeiska standarder – CE-märkning 0086 (SS-EN 405:2001+A1:2009 FFA2P3 R D)
 • Användaren ska vara utbildad och ska ha läst hela bruksanvisningen. Felaktig användning kan orsaka skador och allvarliga eller livshotande sjukdomar.
 • Förpackningen innehåller: 1 andningsskydd.
 • Kompatibelt med 3M:s skyddsglasögon och hörselskydd.
 • *Den här produkten skyddar mot vissa organiska gaser och ångor (kokpunkt > +65 °C) i koncentrationer på upp till 10 × WEL eller 5 000 ppm (beroende på vilket som är lägre) samt partiklar i koncentrationer på upp till 20 × WEL.

3M™Andningsskydd för sprutmålning 4255 är vårt underhållsfria hybridandningsskydd med halvmask som kan användas tills det blir skadat, igentäppt eller mättat. Det är utrustat med två inandningsventiler, stora filter med bundet kol och en utandningsventil med lågt motstånd som underlättar andningen.

Använd 3M™ Andningsskydd för sprutmålning 4255 för en förbättrad andningsförmåga vid sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning eller handslipning. Vårt underhållsfria andningsskydd med halvmask kan användas flera gånger – tills det skadas, partikelfiltren har täppts igen eller gasfiltren är mättade. Det är utformat för att ge A2-skydd vid yrkesuppgifter runt huset och i trädgården, och P3-skydd mot mellanfint damm och olje-eller vattenbaserade sprejmoln. Det är utrustat med dubbla inandningsventiler, stora filter med bundet kol och en utandningsventil med lågt motstånd som gör andningen mer komfortabel. Testat och godkänt enligt europeiska standarder och är kompatibelt med 3M:s skyddsglasögon och hörselskydd.