3M™ Filter för sprutmålning 6002 CR, A2P2, 1 kit

 • 3M ID 7100140666
 • UPC 05902658103735

Utbytesfilter för sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning och handslipning.

A2-skydd mot organiska gaser och ångor, t.ex. lösningsbaserade färger, lim och lösningsmedel för rengöring*.

P2-skydd mot mellanfint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln*.

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
 • Utbytesfilter för sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning och handslipning
 • A2-skydd mot organiska gaser och ångor, t.ex. lösningsbaserade färger, lim och lösningsmedel för rengöring*
 • P2-skydd mot mellanfint damm och olje- eller vattenbaserade sprejmoln*
 • Använd tillsammans med 3M återanvändbara masker i 6000- och 7000-serien
 • När de används tillsammans med 6000-serien ger de två inandningsventilerna och stora filtren ett minskat andningsmotstånd
 • Testade och godkända enligt europeiska standarder – CE-märkning 0086 (6055 Filter SS-EN 14387:2004+A1:2008 A2) (5925 Filter SS-EN 143:2000 P2 R)
 • Användaren måste ha läst igenom samtliga användarinstruktioner före användning. Felaktig användning kan orsaka skador och allvarliga eller livshotande sjukdomar
 • Använd inte tillsammans med isocyanatfärger
 • Förpackningen innehåller: 1 par filter
 • *Den här produkten skyddar mot vissa organiska gaser och ångor (kokpunkt > +65 °C) i koncentrationer på upp till 10 × WEL eller 5 000 ppm (beroende på vilket som är lägre) samt partiklar i koncentrationer på upp till 10 × WEL

3M™ Filter för sprutmålning 6002 CR är våra utbytesfilter till 3M™ Andningsskydd för sprutmålning 6002 och skyddar mot lösningsmedelsbaserade färger, lim och rengöringsmedel samt mellanfint damm. Dessa filter är lämpliga för hobbymålning eller slipning.

Använd 3M™ Filter för sprutmålning 6002 CR för A2- och P2-skydd vid sprutmålning, målning med pensel och roller, excenterslipning och handslipning. Dessa filter kan användas med serierna 6000 och 7000 för våra återanvändbara masker. Tillsammans med 6000-serien underlättar kittet andningen med två inandningsventiler samt stora filter för minskat andningsmotstånd jämfört med enkelfilter. Testad och godkänd enligt europeiska standarder och är kompatibelt med skyddsglasögon och hörselskydd från 3M.

Föreslagna användningsområden
 • Sprutmålning, pensel-rollermålning och excenter-/handslipning

Specifikationer