3M™ Clean-Trace™ ATP yttest, UXC100

3M ID 7100074110UPC 04046719486366
  • Som en integrerad del av 3M™ Clean-Trace™ hygienhanteringssystem använder Clean-Trace yttest adenosintrifosfat (ATP) luminescens för att mäta närvaron av organiskt material på en yta i miljön eller ett kirurgiskt instrument.
  • Systemet hjälper till att utvärdera standarder för hygien och effektiviteten hos rengöringsprocesserna genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov.
 Mer...
Se alla detaljer
Specifikationer
Modell
UXC
Produktanvändning
Utrustningskontroll
Produkttyp
System för hygienövervakning
Varumärke
Clean-Trace™
Produktbeskrivning
  • Som en integrerad del av 3M™ Clean-Trace™ hygienhanteringssystem använder Clean-Trace yttest adenosintrifosfat (ATP) luminescens för att mäta närvaron av organiskt material på en yta i miljön eller ett kirurgiskt instrument.
  • Systemet hjälper till att utvärdera standarder för hygien och effektiviteten hos rengöringsprocesserna genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov.

Ytsvabbprov används tillsammans med NGi-luminometern för att få ett ATP-resultat från en yta

Clean-Trace system för hygienkontroll är en kostnadseffektiv lösning som stöder det fokus på förbättrad renhållning och hygienhantering som sker inom sjukvårdsmiljöer. Systemet är till hjälp vid utvärderingen av hygiennivåer och rengöringsprocessers effektivitet genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov. Det anger på mindre än en minut total biologisk kontamination, inklusive mikrobiologiska och humana rester. Detta tillhandahåller en fullständigare bild av hygienstatus på ytor och utrustning.