3M™ Clean-Trace™ ATP yttest, UXC100

  • 3M ID 7100074110
  • UPC 04046719486373,04054596877344,04046719486366,04046719395675

Som en integrerad del av 3M™ Clean-Trace™ hygienhanteringssystem använder Clean-Trace yttest adenosintrifosfat (ATP) luminescens för att mäta närvaron av organiskt material på en yta i miljön eller ett kirurgiskt instrument.

Systemet hjälper till att utvärdera standarder för hygien och effektiviteten hos rengöringsprocesserna genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov.

Visa fler detaljer
Ofta visade resurser
Säkerhetsdatablad (PDF, 0B)

Specifikationer

Detaljer

Höjdpunkter
  • Som en integrerad del av 3M™ Clean-Trace™ hygienhanteringssystem använder Clean-Trace yttest adenosintrifosfat (ATP) luminescens för att mäta närvaron av organiskt material på en yta i miljön eller ett kirurgiskt instrument
  • Systemet hjälper till att utvärdera standarder för hygien och effektiviteten hos rengöringsprocesserna genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov

Ytsvabbprov används tillsammans med NGi-luminometern för att få ett ATP-resultat från en yta

Clean-Trace system för hygienkontroll är en kostnadseffektiv lösning som stöder det fokus på förbättrad renhållning och hygienhantering som sker inom sjukvårdsmiljöer. Systemet är till hjälp vid utvärderingen av hygiennivåer och rengöringsprocessers effektivitet genom att mäta mängden adenosintrifosfat (ATP) i ett prov. Det anger på mindre än en minut total biologisk kontamination, inklusive mikrobiologiska och humana rester. Detta tillhandahåller en fullständigare bild av hygienstatus på ytor och utrustning.

Resurser

Kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver råd kring produkter, applikationer eller teknik. Vi är här om du vill komma i kontakt med en 3M-specialist