1. Sverige
  2. Alla 3M-produkter
  3. Tillbehör för laboratorier och testning
  4. Tillbehör för provinsamling
  5. Provinsamlingssvampar
  6. 3M™ Fuktad svamp med 10 ml Letheen-blandning,100 per leveransförpackning, HS10LET

3M™ Fuktad svamp med 10 ml Letheen-blandning,100 per leveransförpackning, HS10LET

  • 3M ID 7100067517
  • UPC 30707387576142,50707387576146,00707387576141

Användningsklara och förfuktade svampar för enkel och smidig livsmedels- och miljöprovtagning.

Visa fler detaljer

Specifikationer

Detaljer

Höjdpunkter
  • Användningsklara och förfuktade svampar för enkel och smidig livsmedels- och miljöprovtagning

3M™ Fuktad svamp med 10 ml Letheen-blandning är enkelt förpackad för smidig hantering och mindre spill.

Den här biocidfria cellulosasvampen är förfuktad med Letheen-blandat förtunningsmedel för smidig provtagning. Biocidfria cellulosasvampar påverkar inte mikroorganismernas livsduglighet inom 48 timmars kylförvaring för salmonella och E.coli och 72 timmar för listeria. Cellulosamaterialet är tåligt med god uppsugningsförmåga för att hålla inne och släppa av provet utan att droppa. Svampen levereras med en 3M™ Provpåse på 14x23 cm som rymmer 0,89 l för att transportera svampen på ett säkert och bekvämt sätt till labbet. Påsen är dubbellaminerad för extra tålighet och punkteringsskydd vid blandning och transport. Knytbanden ser till att påsen bibehålls stängd och en blå överdel och stor vit etikett förenklar identifiering av påsarna. Etiketten är perfekt för information som datum, tid för provtagning med mera, för ökad effektivitet och bättre identifiering. Både provpåsen och svampen har dekontaminerats med gammabestrålning för lång hållbarhet och för att bibehålla organismernas livsduglighet. Produkten är tillverkad i USA med material från hela världen och är certifierad och kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2008. Den är endast avsedd för användning i laboratorier. HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Control Point) är det mest allmänt accepterade protokollet för livsmedelshygien. Metoden förlitar sig på provtagningsprodukter från 3M för att identifiera och hitta möjliga risker med livsmedlen. Portabilitet, stabila anrikningsmedier och lättanvända svabbar och svampar ger dig möjlighet att testa en mängd olika möjliga risker med enastående exakta resultat. De är utformade för att samla in och säkra material från provtagningsplatsen till labbet utan att läcka eller förorena provet. Letheen-blandningen används främst för att neutralisera bakterierna i kvartära ammoniumföreningar samt för att hitta fenolkoefficienten hos katjoniska ytaktiva medel enligt rekommendationer från AOAC (Analysis of the Association of Official Analytical Chemists). Letheen-blandningen används även i hygienkontroll med swabbning där kvartära ammoniumföreningar behöver neutraliseras.

Kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Behöver du hjälp med att hitta rätt produkt till ditt projekt? Kontakta oss om du behöver råd kring produkter, applikationer eller teknik. Vi är här om du vill komma i kontakt med en 3M-specialist