1. Sverige
  2. Alla 3M-produkter
  3. Tillbehör för laboratorier och testning
  4. Tillbehör för provinsamling
  5. Provinsamlingssvabbar
  6. 3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning, 100 per leveransförpackning, RS9604LET

3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning, 100 per leveransförpackning, RS9604LET

3M ID 7000030300UPC 50707387581133
  • Letheen-blandningsflaska, klar att använda för patogentester av miljöprover.
 Mer...
Se alla detaljer
Specifikationer
Manufacturing Segment
Miljöövervakning, Hänga, Test för paketering och förvaring, Mottagning av råmjölk, Klar att äta
Mediumtyp
Letheenbuljong
Produkttyp
Svabb
Typ av test
Miljötest
Varumärke
3M™
Volym
4 mL
Detaljer
  • Letheen-blandningsflaska, klar att använda för patogentester av miljöprover.

3M™ Svabb med 4 ml Letheen-blandning är en smidig provtagningsenhet för miljöprover och mindre ytprover.

Enkel provtagning med den tillhörande svabben. Flaskorna har tillräckligt med utrymme för provtillsats och omskakning för att frigöra organismer från svabben. Enheten har dekontamineras med gammabestrålning för lång hållbarhet. 3M Svabb är tillverkad i USA och kvalitetssäkrad och certifierad enligt ISO 9001:2008. Den är endast avsedd för användning i laboratorier. HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Control Point) är det mest allmänt accepterade protokollet för livsmedelshygien. Metoden förlitar sig på provtagningsprodukter från 3M för att identifiera och hitta möjliga risker med livsmedlen. Portabilitet, stabila anrikningsmedier och lättanvända svabbar och svampar ger dig möjlighet att testa en mängd olika möjliga risker med enastående exakta resultat. De är utformade för att samla in och säkra material från provtagningsplatsen till labbet utan att läcka eller förorena provet. Letheen-blandningen används främst för att neutralisera bakterierna i kvartära ammoniumföreningar samt för att hitta fenolkoefficienten hos katjoniska ytaktiva medel enligt rekommendationer från AOAC (Analysis of the Association of Official Analytical Chemists). Letheen-blandningen används även i hygienkontroll med swabbning där kvartära ammoniumföreningar behöver neutraliseras.