1. Sverige
 2. Alla 3M-produkter
 3. Hälsovård
 4. Sterilisering och övervakning
 5. Biologiska indikatorer
 6. 3M™ Attest™ Biologiska indikatorer för 134°C ångautoklaver med gravitationscykel, 1261P

3M™ Attest™ Biologiska indikatorer för 134°C ångautoklaver med gravitationscykel, 1261P

 • 3M ID 7000002538
 • UPC 00707387080839

Förslutna biologiska indikatorer

Utformningen tillhandahåller ett maximalt utfodringstest för olika ångsteriliseringscykler

En sporbelastning utöver medelvärde för bioburden (bakterieräkning) tillhandahåller en extra säkerhetsmarginal

Visa fler detaljer

Detaljer

Höjdpunkter
 • Förslutna biologiska indikatorer
 • Utformningen tillhandahåller ett maximalt utfodringstest för olika ångsteriliseringscykler
 • En sporbelastning utöver medelvärde för bioburden (bakterieräkning) tillhandahåller en extra säkerhetsmarginal
 • Optimerad media gynnar en snabb sporväxt
 • Definitiv färgändring av mediet anger att steriliseringsprocessen varit ineffektiv
 • Snabbt resultat på 24 timmar

Den biologiska indikatorn är avsedd att användas i gravitationsautoklaver med ånga vid 134°C

Biologiska indikatorer som kontrollerar ångsteriliseringsprocessens effektivitet och ger resultat inom 24 timmar. Biologiska indikatorer tillhandahåller den bästa steriliseringskontrollen genom att testa autoklaven med kvantifierbara, högresistenta sporer. Biologiska indikatorer används för övervakning av lastkontroll, vilket är den process genom vilken en last övervakas och frisläpps baserat på resultatet från en biologisk indikator (BI). 3M™ Attest™ 1261 biologiska indikatorer för 134°C ångsterilisering vid gravitationscykler. Försluten biologisk indikator för 134°C ång- och gravitationscykler, består av en remsa med Geobacillus stearothermophilussporer; en förseglad glasampull med växtmedium och ett färgsystem med pH-indikatorn bromkresolpurpur; lock som är färgkodade i blått med hål för penetration av steriliseringsmedel, ett filter som bakteriell barriär och en kemisk indikator på etiketten som skiftar färg från rosa till brunt vid bearbetning. Efter steriliseringen ”krossas” behållaren så att växtmediet blandas med den behandlade sporremsan. Den biologiska indikatorn inkuberas i 24 timmar för att en synlig förändring ska kunna avläsas. En färgändring till gult anger att sporer har överlevt och att provet är positivt

Specifikationer