3M™ SensaT.R.A.C.™-dyna

3M ID B5005265161
  • 3M™ SensaT.R.A.C.™-teknik ingår i följande behandlingssystem: 3M™ V.A.C.® Ulta™ 4-behandlingssystem, 3M™ V.A.C.® RX4™-behandlingssystem, 3M™ ActiV.A.C.®-behandlingssystem, 3M™ V.A.C.® Simplicity-behandlingssystem, 3M™ Prevena™ Plus 125-behandlingsenhet
  • 3M™ SensaT.R.A.C.-dyna ingår i alla 3M™ V.A.C.®- och 3M™ AbThera™-förband
  • 3M™ SensaT.R.A.C.-dyna finns som tillbehör och kan beställas i förpackningar om 10
  • Varje enhet innehåller 1 SensaT.R.A.C.™-dyna med slang, klämma och koppling
 Mer...
Se alla detaljer
Specifikationer
Varumärke
SensaT.R.A.C.™
Produktbeskrivning
  • 3M™ SensaT.R.A.C.™-teknik ingår i följande behandlingssystem: 3M™ V.A.C.® Ulta™ 4-behandlingssystem, 3M™ V.A.C.® RX4™-behandlingssystem, 3M™ ActiV.A.C.®-behandlingssystem, 3M™ V.A.C.® Simplicity-behandlingssystem, 3M™ Prevena™ Plus 125-behandlingsenhet
  • 3M™ SensaT.R.A.C.-dyna ingår i alla 3M™ V.A.C.®- och 3M™ AbThera™-förband
  • 3M™ SensaT.R.A.C.-dyna finns som tillbehör och kan beställas i förpackningar om 10
  • Varje enhet innehåller 1 SensaT.R.A.C.™-dyna med slang, klämma och koppling

3M™ V.A.C.®-behandling är den enda enheten för sårbehandling med negativt tryck (NPWT) med egenutvecklad 3M™ SensaT.R.A.C.™-teknik som kontinuerligt övervakar negativt tryck på sårstället och kompenserar för eventuella förändringar inom en viss avvikelse från det inställda trycket, och därigenom bibehåller en kontinuerlig miljö för avlägsnande av vätska.

3M™ SensaT.R.A.C.™-teknik ger säkerhet om att rätt miljö för främjande av sårläkning bibehålls. Konstruerad till att övervaka och bibehålla valt negativt tryck Bibehåller och övervakar tryck via fyra yttre lumen Avlägsna exsudat via en inre lumen Ger feedback om tryck i realtid Övervakar och justerar trycket på sårstället Varnar läkare via ett larm när en blockering detekteras Bidrar till att bibehålla en konsekvent miljö för avlägsnande av vätska SensaT.R.A.C.™-teknik med 3M™ Easy Clear™ Purge-teknik pressar periodiskt positiv luft genom yttre lumen för att bidra till att förebygga och rensa blockeringar Bidrar till att avlägsna vätska från yttre lumen för att bibehålla dessas tryckavkänningsförmåga Bidrar till att avlägsna vätska från inre lumen som inte dras upp (vanligen p.g.a. blockering). Vårdgivare bör gå igenom produktens användarhandbok, säkerhetsinformation och/eller bruksanvisning före applicering.