1. Sverige
  2. Alla 3M-produkter
  3. Personlig skyddsutrustning
  4. Fallskydd
  5. Bärbara ramar och kranar
  6. 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 flyttbara motviktbaser

3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 flyttbara motviktbaser

3M ID B5005209009
Produktbeskrivning

3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulärt kransystem består av en uppsättning komponenter som när de är korrekt konfigurerade utgör ett unikt överliggande förankringssystem. Med den flyttbara M100-motviktbaskonstruktionen med avtagbar motviktslåda kan systemet lättare flyttas med gaffeltruck.

3M™ DBI SALA® Flexiguard™ Modulärt kransystem är en samling komponenter som kan konfigureras på många sätt för att skapa flyttbara och specialgjorda överliggande förankringslösningar. En kombination av bas- och mastenheter kan bytas ut med olika tillbehör för att skräddarsy en lösning för ett specifikt användningsområde eller miljö. Man har strävat efter att ta fram en konstruktion som är maximalt flyttbar vid flera olika transportmetoder. Flera justerbara masthöjdsalternativ kan kombineras med olika fribärande distanser och användarkapaciteter för att uppfylla unika och dynamiska kundkrav.