1. Sverige
  2. Alla 3M-produkter
  3. Personlig skyddsutrustning
  4. Fallskydd
  5. Bärbara ramar och kranar
  6. 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 Baser för permanent montering

3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 Baser för permanent montering

3M ID B5005209008
Produktbeskrivning

3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ Modulärt kransystem består av en uppsättning av komponenter som när de är korrekt konfigurerade utgör ett unikt överliggande förankringssystem. Den permanenta basen på M100 är konstruerad av pulverlackerat stål och avsedd för permanent montering på önskad plats.

3M™ DBI SALA® Flexiguard™ Modulärt kransystem är en samling komponenter som kan konfigureras på många sätt för att skapa bärbara och specialgjorda överliggande förankringslösningar. En kombination av bas- och mastenheter kan bytas ut med olika tillbehör för att skräddarsy en lösning för ett specifikt användningsområde eller miljö. Man har strävat efter att ta fram en konstruktion som är maximalt flyttbar vid flera olika transportmetoder. Flera justerbara masthöjdsalternativ kan kombineras med olika fribärande distanser och användarkapaciteter för att uppfylla unika kundkrav.