3M™ Fluorinert™ elektronikvätska FC-3284

3M ID B10144228
 • Termisk stabilitet
 • Kemisk stabilitet
 • Brett vätskeomfång
 • Icke-ledande
 Mer...
Se alla detaljer
Produktbeskrivning

3M™ Fluorinert™ Liquid FC-3284 är en icke-ledande, termiskt och kemiskt stabil vätska med användningsområden inom värmeöverföring i en och två faser, speciellt inom halvledarpakettester, strömelektronik och datorkylning.

Klar, färglös, icke-ledande, inte antändbar, restfri samt termiskt och kemiskt stabil vätska med många användningsområden inom värmeöverföring. Dess kompatibilitet gör att den passar bra för en mängd användningsområden inom elektronisk värmeöverföring i en och två faser, såsom tillförlitlighetstester, strömomvandling med mera. Eftersom FC-3284 har en så begränsad kokpunkt ändras inte dess komposition med tiden. Detta ger vätskan beständiga transportegenskaper.

 • Termisk stabilitet
 • Kemisk stabilitet
 • Brett vätskeomfång
 • Icke-ledande
 • Litet kokintervall
 • Kompatibilitet

Föreslagna användningsområden

 • Perfekt för användningsområden såsom etsning, jonimplantering, vattenavskiljning med mera.
Specifikationer
Produktserie
FC-3284
Dokumentation