3M™ Fluorinert™ elektronikvätska FC-72

3M ID B00000622
 • Termisk stabilitet
 • Kemisk stabilitet
 • Brett vätskeomfång
 • Icke-ledande
 Mer...
Se alla detaljer
Produktbeskrivning

3M™ Fluorinert™ FC-72 är en icke-ledande, termiskt och kemiskt stabil vätska som är idealisk för många direktanslutna en- och tvåfasiga värmeöverföringstillämpningar i låga temperaturer, för testning, kraftelektronik och andra elektroniska tillämpningar.

3M™ Fluorinert™ FC-72 är klar, färglös, icke-ledande, icke-brännbar, restfri, termiskt och kemiskt stabil vätska som är idealisk för många värmeöverföringstillämpningar. Dess kompatibilitet gör den väl lämpad för många olika elektroniska en- och tvåfasiga värmeöverföringstillämpningar, bland annat inom tillförlitlighetstestning, effektomvandling och annat. Eftersom FC-72 har ett extremt litet kokintervall ändras dess sammansättning inte med tiden. Detta säkerställer enhetliga transportegenskaper.

 • Termisk stabilitet
 • Kemisk stabilitet
 • Brett vätskeomfång
 • Icke-ledande
 • Litet kokintervall
 • Kompatibilitet

Föreslagna användningsområden

 • passar bra för en mängd användningsområden inom elektronisk värmeöverföring i en och två faser, såsom tillförlitlighetstester, strömomvandling med mera
Specifikationer
Dielektriskt styrkeområde
>35 kV
Fluorkol-löslighet
Mycket hög
GWP (IPCC 2007)
>5000 (100 yr ITH)
GWP-område
Hög
Kokpunktsområde
50 °C - 99 °C
Kolvätelöslighet
Låg
Kompatibilitet
Metall, Plast
Kompatibilitet med plastelastomer
Utmärkt
Maximalt användningstemperaturområde
<200 Degree C
Produktserie
FC-72
Renhetsgrad
Standard
Dokumentation