3M™ Novec™: Förbättra liv genom hållbar kemi

Ingenjörer, kemister, anläggningschefer, hälso- och säkerhetschefer – alla våra kunder står inför samma utmaning: De vill leverera högsta kvalitet och samtidigt värna om människor, egendom och miljön. Med hjälp av säker och hållbar kemi erbjuder 3M produkter som verkligen gör skillnad i människors liv, i dag och i framtiden. Vi definierar hållbar kemi som arbetet med att optimera högeffektiva lösningar med minimal påverkan på miljö, hälsa och säkerhet, i synnerhet jämfört med föråldrade kemiska ämnen som vätefluorkarboner (HFC:er), väteklorfluorkarboner (HCFC:er), n-propylbromid (nPB) och trikloretylen (TCE).

Vi använder vetenskap för att hitta lösningar som har positiva effekter sett ur alla perspektiv – enastående prestanda, säker användning och hållbar miljöprofil. Med Novec-serien överför 3M det här löftet till många tillämpningar, bland annat brandsläckmedel, rengöringsmedel, värmeöverföring, immersionskylning, bärarmedia, lacker för elektronik och mycket mer.

Närbild på gröna löv i ett träd, med fler oskarpa löv i bakgrunden.
Vetenskap med värderingar.

Ett gemensamt mål – att använda vetenskap för att bidra till en grönare värld

Visa Aktuella ämnen

Vi har alla en vilja att göra vårt bästa – att dra vårt strå till stacken för att främja sådant som ligger oss varmt om hjärtat. Människan. Vårt arbete. Jorden. Vi är ständigt på jakt efter svaren på hur vi kan göra allting bättre, säkrare och mer ansvarsfullt. Målmedvetet framtagen vetenskap, baserad på dessa gemensamma värderingar, gör mer än att bara hjälpa oss på vägen. Den hjälper oss att uppnå våra målsättningar. Att skydda det som är viktigt. Alltihop.

 • Handslagsikon med vita konturer mot lila bakgrund som en symbol för affärssamarbete.
  Ett smart affärsbeslut

  Alla 3M Novec-produkter är präglade av genomtänkt vetenskap: exakta egenskaper, enhetlig kvalitet och optimerad prestanda som har utvecklats för att uppfylla behoven hos din tillämpning. Våra forskare är oerhört skickliga på att sätta sig in i våra kunders behov och hitta innovativa sätt att hjälpa dem att utveckla verksamheten och förverkliga sina visioner. Vänd dig till 3M Novecs branschledande experter för att ta fram en lösning som hjälper dig att
   

  • Höj prestandan
  • öka effektiviteten
  • säkerställa tillförlitligheten
  • skydda företagets kontinuerliga utveckling och viktiga tillgångar.
 • Ikon med vit kontur av tre personer mot lila bakgrund som en symbol för medarbetare.
  Breda marginaler för arbetsskydd

  Det finns ingen anledning att kompromissa om hälsa och säkerhet. Våra forskare har utvecklat Novec-produkterna i linje med vårt löfte om att skydda de människor som använder dem. Detta ger i sin tur företag möjlighet att leva upp till sitt åtagande om att erbjuda en säker och sund arbetsmiljö till sina medarbetare. Därför delar alla Novec-produkter vissa grundläggande säkerhetsattribut, som:
   

  • Breda marginaler för arbetsskydd
  • Icke-brännbarhet

  Hoppa till Säkert

 • Vit planetikon mot lila bakgrund som en symbol för jorden.
  Hållbar kemi för vår jord

  På 3M anser vi att det är vårt ansvar att ta hand om jorden. Därför har vi tagit fram Novec-vätskorna som kan ersätta icke-hållbara kemiska produkter. Novec-vätskorna har en fördelaktig miljöprofil, vilket gör det enklare för våra kunder att uppfylla gällande miljöbestämmelser. 3M Novec-vätskorna delar följande egenskaper:
   

  • Den ozonnedbrytande potentialen (ODP) är noll
  • Låg global uppvärmningspotential (GWP)
  • Inte på väg att fasas ut i regelverk
  • Innehåller inga HCFC:er, HFC:er eller nPB

   

  Hoppa till Hållbart

Det smarta sättet att skydda människor, egendom och jorden – Novec 1230-vätska

 • Brandingenjör och praktikant kontrollerar märkningar till Ansul Brandskyddssystem med 3M Novec 1230-vätska.

  3M™ Novec™ 1230 Brandsläckmedel är baserad på patenterad teknik för att släcka en eld genom att avlägsna värmen – rent, säkert och utan att skada värdefulla tillgångar eller miljön. Känslig elektronik eller dyrbara föremål drabbas inte av vattenskador och produkten ger inte långsiktiga skador på miljön. Med bredast möjliga säkerhetsmarginal jämfört med andra rena brandsläckmedel kan Novec 1230-vätskan tryggt användas även i utrymmen där människor vistas.

  Novec 1230-vätskan är avsedd att:
   

  • Tömmas snabbt
  • Snabbt tränga in i även komplicerade miljöer
  • Släcka bränder snabbt
  • Hjälpa dig att undvika driftstopp och säkerställa kontinuerlig verksamhet.

Produkter utvecklade med omtanke, som hjälper till att göra jobbet på rätt sätt

 • En droppe sedd från sidan som träffar ytan av en klar vätska.
  Novec-vätskor som kan användas till många olika tillämpningar

  3M™ Novec™ Engineered Fluids rymmer produkter med många olika kokpunkter, låg viskositet och hög dielektrisk styrka, och lämpar sig därmed som rengöringsmedel, för värmeöverföring och andra tillämpningar.

 • Lila, behandskad hand som sprayar Novec Electronic Degreaser från en grön aerosolburk
  Aerosolrengörare som ger fler rengöringar per burk

  3M™ Novec™ Aerosolrengörare innehåller 95 procent aktivt lösningsmedel och ger utmärkt rengöringseffekt. De är icke-korroderande och icke-ledande och tränger djupt in i trånga utrymmen. Dessutom torkar de snabbt och lämnar inga rester.

 • Lila, behandskade händer som håller ett tryckt kretskort med Novec-lack och rör vid det för att visa hur snabbt det torkar.
  Lacker för elektronik som bidrar till lägre produktions- och arbetskostnader

  3M™ Novec™ lacker för elektronik är enkla att applicera, kräver ofta inte någon maskering och kan beröras inom några sekunder.

 • Belyst stenbro över Mississippifloden med Minneapolis nattliga skyline i bakgrunden
  SF₆ alternativa isoleringsgaser som är högintressanta för den nya tekniken i elkraftsindustrin

  3M™ Novec™ Isoleringsgaser används i sofistikerade, gasisolerade ledningar och gasisolerad elutrustning som ett sätt för ledande företag i elkraftsindustrin att uppfylla sina mål för en hållbar framtid.

Novec Engineered Fluids med säkrare innehåll

 • Ingenjör gör sig redo att släppa korg med motordel i avfettare för djuprengöring med 3M Novec Enginereed Fluids.

  I industritillämpningar som värmeöverföring, smörjmedels-/beläggningsdeponering och precisionsrengöring exponeras personalen vanligtvis för ångor från lösningsmedel under arbetet. Därför är det viktigt att fastställa gränsvärden för exponering i samband med valet av lösningsmedel till enskilda processer. Enligt omfattande toxicitetstester ger riktlinjerna för heltidsarbete (8 timmar per dag) för 3M Novec Engineered Fluids bredare säkerhetsmarginaler än andra lösningsmedel som n-propylbromid (nPB), trikloretylen (TCE) och perkloretylen (PERC), vilket gör dem till ett utmärkt alternativ.

  Novec Engineered Fluids är:
   

  • Inte klassificerade som reproduktionstoxiska, till skillnad från TCE, som är ett cancerframkallande ämne i kategori 2
  • Inte på väg att förbjudas eller fasas ut som nPB
  • Inte berört av något exponeringstak, till skillnad från TCE och PERC

 • Arkitekter iförda hjälm på en byggarbetsplats
  Novec 1230 – det säkrare alternativet bland rengöringsmedel

  3M Novec 1230 Brandsläckmedel är säkert att använda i utrymmen där människor rör sig – med andra ord de platser du allra helst vill skydda. Vätskan ger i själva verket bredare säkerhetsmarginaler än andra rengöringsmedel och koldioxid. De här egenskaperna är särskilt viktiga om du söker ett säkrare alternativ till FM-200™ eller FE-25® – två HFC-baserade brandsläckmedel som är på väg att fasas ut.

 • Ung elektriker på byggarbetsplats som skruvar fast utrustning i proppskåp
  Icke-brännbara aerosolrengörare som gör arbetsplatsen säkrare

  3M Novec Aerosolrengörare ger breda säkerhetsmarginaler till medarbetare i olika industrier som arbetar med underhåll och reparationer. Produkterna är icke-brännbara och därmed enklare och säkrare att arbeta med. Dessutom är det säkrare att lagra och enklare att transportera dem, och de lägger grunden till mer effektiva processer genom att man kan hoppa över vissa säkerhetsmoment kopplade till brännbara rengöringsmedel. De innehåller inte n-propylbromid (nPB) eller andra farliga kemikalier som trikloretylen (TCE) eller metylenklorid.

 • Behandskad hand som håller en bägare med vätska och en växt inuti.
  Immersionskylning för datacenter som använder Novec Engineered Fluids kan minska elförbrukningen med 97 procent

  Datacenter spelar en viktig roll för alla aspekter av våra liv – såväl företagande och handel som kommunikation och underhållning. Stora datacenter förbrukar emellertid enorma mängder elektricitet, mycket av det till kylning. Vid immersionskylning med Novec Engineered Fluids kan man använda en enkel termisk konstruktion och det finns möjligheter att sänka datacentrets elkostnader för kylning med upp till 97 procent.

 • Flygfoto med panoramautsikt över kustlinjen i Sydney i Australien med blå himmel.
  Brandskydd som går i täten för hållbarheten

  Jämfört med andra rena brandsläckmedel lyckas 3M Novec 1230 Brandsläckmedel på ett övertygande sätt tillgodose den globala efterfrågan på hållbara och rena brandsläckmedel. Den globala uppvärmningspotentialen är under 1, innehållet bryter inte ned ozonskiktet och finns bara kvar i atmosfären i fem dagar, vilket kan jämföras med 65 år för haloner. Och till skillnad från HFC:er står den inte inför global utfasning.

 • Elpyloner med ett elkraftverk vid horisonten.
  Novec ingår i mer hållbara isoleringsgaslösningar för elkraftsindustrin

  I många år har elkraftsindustrin letat efter ett alternativ till SF6 för gasisolerade tillämpningar. SF6 kan visserligen ge effektiv bågsläckning, men det är en väldigt kraftfull växthusgas. Med utvecklingen av Novec Isoleringsgaser har branschledare och tillverkare av utrustning samarbetat med 3M för att ta fram nya gasisolerade ställverk (GIS) utan SF6, gasisolerade ledningar (GIL) och kretsbrytarteknik med ungefär samma storlek, prestanda och funktioner som konventionell SF6-utrustning. Genom användningen av Novec Isoleringsgaser kan växthusgaseffekten reduceras med upp till 99,99 procent jämfört med SF6.