• share

  US DOJ backs EPA’s authority to regulate HFCs

  mars 07, 2017
  share

  • Varje gång en ny regering tillträder följer en våg av nya bestämmelser och regelverk. När Trump-regeringen valdes var ödet för vätefluorkarbon-policyn och dess regelverk höljt i dimma. Ända tills nu.

   Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har offentligt försvarat den amerikanska miljömyndighetens (EPA) SNAP-förordning (Significant New Alternatives Policy) om att begränsa användningen av HFC:er med hög global uppvärmningspotential (high global warming potential, GWP) i D.C. Court of Appeals mål om Mexichem, en mexikansk kemikalieproducent, och Arkema, ett franskt kemibolag. I sin stämningsansökan hävdar Mexichem och Arkema att USA:s miljöskyddsmyndighet bara har rätt att ändra status för kemikalier som bryter ned ozonskiktet, som halon, och inte för listan över ersättningsämnen, som HFC:er. Enligt Greenwire från E&E News hävdade DOJ att EPA har laglig rätt att göra ändringar när äldre kemikalier utgör en hälso- eller miljörisk. Och eftersom HFC:er har höga GWP-värden, många gånger värmelagringspotentialen hos koldioxid, anser DOJ att EPA gjorde rätt som strök dem från listan över godtagbara ersättningsprodukter av den anledningen.

   Om man ser till regeringens uppfattning i den här frågan verkar de vara intresserade av att främja amerikanska affärsintressen. Många amerikanska företag, inklusive HFC-tillverkare, är hängivna förespråkare av bestämmelser och regelverk för HFC:er som ger marknaderna möjlighet att gå över till mer hållbara och lönsamma alternativ.

   HFC:er som används i brandsläck
   Beträffande HFC:er som används i brandsläck bad EPA i början av 2016 om remissvar beträffande tillgången till ersättningsprodukter eller alternativ teknik och processer som skulle kunna bidra till att användningen blir överflödig.
   EPA håller fortfarande på att bedöma fördelarna med att vidta bredare åtgärder och har samlat in remissvar beträffande tillgången till alternativ till de HFC:er som används i brandskydd. Med tanke på att justitiedepartementet stöder EPA:s rätt till reglera HFC:er, inklusive FM-200™ och ECARO 25™, i SNAP-förordningen, verkar det som om den nya regeringen fortsätter på samma kurs som Obama-regeringen tog ut. Fallet är visserligen inte avgjort ännu, men den goda nyheten är att det finns alternativ med lågt GWP-värde tillgängliga idag, bland annat 3M™ Novec™ 1230 Brandsläckmedel (PDF, 1,39 MB), som inte berörs av utfasningsplanerna.

   Gå in på EPA:s webbplats för senaste nytt om aktuella SNAP-förordningar och synen på HFC:er i brandsläckmedel.

   HFC:er som används i tillämpningar för rengöringsmedel och avfettning
   Konventionella, HFC-baserade rengöringsmedel, som Vertrel™ Specialty Fluids från Chemours, verkar gå samma väg som klorfluourkarboner (CFC:er) och väteklorfluourkarboner (HCFC:er). Lyckligtvis är rengöringsmedels- och avfettningsindustrierna väl rustade med tillgång till högeffektiva alternativ med låga GWP-värden som inte riskerar att fasas ut eller förbjudas, bland annat
   3M™ Novec™ Engineered Fluids.

   Om du vill lära dig mer om utfasningen av HFC:er enligt Montreal-protokollet finns det en bra sammanfattning i faktabladet om Kigali-tillägget (PDF, 998 kB).

   ©3M 2017. Alla rättigheter förbehålls.
   3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company.
   FM-200 och Vertrel är varumärken som tillhör The Chemours Company.
   ECARO är ett registrerat varumärke som tillhör Fike Corporation.
   Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.


Prenumerera på 3M Novec Aktuella ämnen

Få senaste nytt från branschen skrivet av och för experter på brandsläckmedel, rengöringsmedel och formuleringar levererat direkt till inkorgen.