• share

  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet?

  juni 20, 2017
  share

  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet? Det gör den inte!
  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet? Det gör den inte!

  • Du känner säkert till att USA lämnar Parisavtalet, och många av er ställer frågor om hur detta påverkar utfasningen av de vätefluorkarboner (HFC:er) som används i brandsläckmedel, exempelvis FM-200® och ECARO-25®. Innan det här beslutet kom hade parterna i Parisavtalet enats om att HFC:er inte skulle ingå i klimatförhandlingar. I stället skulle utfasningen av HFC:er förhandlas enligt Montrealprotokollet, samma avtal som fasade ut ozonnedbrytande ämnen. Den här åtgärden vidtogs eftersom HFC:er används i samma industrisektorer som de ozonnedbrytande ämnen som har fasats ut, och fortsätter att fasas ut i enlighet med Montrealprotokollet. Ramverket för förhandlingar och de tekniska kommittéer som är insatta i dessa sektorer har redan upprättats enligt Montrealprotokollet.

   I oktober 2016 enades parterna i Montrealprotokollet om en global utfasning av HFC:er. Det avtalet gäller fortfarande och påverkas inte av den amerikanska regeringens frånträde nyligen. I det här faktabladet om Kigalitillägget till Montrealprotokollet (PDF, 1,02 MB) får du en övergripande sammanfattning om den HFC-utfasning som man enades om i Kigali i Rwanda. Det är viktigt att notera att det första HFC-utfasningssteget för utvecklade länder, bland annat USA, äger rum 2019 – om endast 18 månader.

   Amerikanska HFC-producenter, bland annat Chemours, har varit högljudda förespråkare för en HFC-utfasning, eftersom det finns hållbara alternativ till HFC:er i många sektorer och utfasningen förser marknaden med de incitament som krävs för att möta affärsmålen. Dagens regering stöder amerikanska affärsintressen, så vi räknar fortsatt med att HFC:erna ska gå samma väg som haloner.

   Prenumerera på 3M™ Novec™ Aktuella ämnen för att hålla dig uppdaterad om senaste nytt när det gäller regelverk för brandsläcksindustrin.

   ©3M 2017. Alla rättigheter förbehålls.
   3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company.
   FM-200 är ett registrerat varumärke som tillhör The Chemours Company.
   ECARO-25 är ett registrerat varumärke som tillhör Fike Corporation.
   Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Prenumerera på 3M Novec Aktuella ämnen

Få senaste nytt från branschen skrivet av och för experter på brandsläckmedel, rengöringsmedel och formuleringar levererat direkt till inkorgen.