• share

  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet?

  juni 20, 2017
  share

  webLoaded = "false" Loadclientside=No
  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet? Det gör den inte!
  Hur påverkas HFC-utfasningen av att USA lämnar Parisavtalet? Det gör den inte!

  webLoaded = "false"
  • Du känner säkert till att USA lämnar Parisavtalet, och många av er ställer frågor om hur detta påverkar utfasningen av de vätefluorkarboner (HFC:er) som används i brandsläckmedel, exempelvis FM-200® och ECARO-25®. Innan det här beslutet kom hade parterna i Parisavtalet enats om att HFC:er inte skulle ingå i klimatförhandlingar. I stället skulle utfasningen av HFC:er förhandlas enligt Montrealprotokollet, samma avtal som fasade ut ozonnedbrytande ämnen. Den här åtgärden vidtogs eftersom HFC:er används i samma industrisektorer som de ozonnedbrytande ämnen som har fasats ut, och fortsätter att fasas ut i enlighet med Montrealprotokollet. Ramverket för förhandlingar och de tekniska kommittéer som är insatta i dessa sektorer har redan upprättats enligt Montrealprotokollet.

   I oktober 2016 enades parterna i Montrealprotokollet om en global utfasning av HFC:er. Det avtalet gäller fortfarande och påverkas inte av den amerikanska regeringens frånträde nyligen. I det här faktabladet om Kigalitillägget till Montrealprotokollet (PDF, 1,02 MB) får du en övergripande sammanfattning om den HFC-utfasning som man enades om i Kigali i Rwanda. Det är viktigt att notera att det första HFC-utfasningssteget för utvecklade länder, bland annat USA, äger rum 2019 – om endast 18 månader.

   Amerikanska HFC-producenter, bland annat Chemours, har varit högljudda förespråkare för en HFC-utfasning, eftersom det finns hållbara alternativ till HFC:er i många sektorer och utfasningen förser marknaden med de incitament som krävs för att möta affärsmålen. Dagens regering stöder amerikanska affärsintressen, så vi räknar fortsatt med att HFC:erna ska gå samma väg som haloner.

   Prenumerera på 3M™ Novec™ Aktuella ämnen för att hålla dig uppdaterad om senaste nytt när det gäller regelverk för brandsläcksindustrin.

   ©3M 2017. Alla rättigheter förbehålls.
   3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company.
   FM-200 är ett registrerat varumärke som tillhör The Chemours Company.
   ECARO-25 är ett registrerat varumärke som tillhör Fike Corporation.
   Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

webLoaded = "false"
webLoaded = "false"

Prenumerera på 3M Novec Aktuella ämnen

Få senaste nytt från branschen skrivet av och för experter på brandsläckmedel, rengöringsmedel och formuleringar levererat direkt till inkorgen.