• share

  ECHA Sets 2020 Sunset Date for n-Propyl Bromide under REACH Annex XIV

  juli 27, 2017
  share

   EU fastställer att n-propylbromid ska förbjudas 2020
  EU fastställer att n-propylbromid ska förbjudas 2020

  • ECHA har meddelat att n-propylbromid ska förbjudas inom EU 2020.

   Det är officiellt. n-propylbromid (nPB) är ett lösningsmedel som ofta används till rengöring och avfettning. Det uppfyller Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) kriterier för att klassificeras som reproduktionstoxiskt (kategori 1B) med negativa effekter på sexuell förmåga, fertilitet och utveckling. Därför ska nPB, som även kallas 1-bromopropan eller 1-BP, ingå i bilaga XIV till REACH-förordningen för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (PDF, 344 kB) enligt artikel 57(c) i EG-förordning 1907/2006 och därmed förbjudas.

   ECHA har fastställt förbudsdatumet för nPB till 4 juli 2020.  • Tidslinje för förbjudet av n-propylbromid

   Ämne:

   • 1-bromopropan (n-propylbromid)
   • EG-förordning: 203-445-0
   • CAS-nummer: 106-94-5

   Övergångsregler:
   Sista ansökningsdatum: 4 januari 2019
   Användare inom EU måste ansöka om ett särskilt tillstånd för att fortsätta använda nPB. Datum för ”sista ansökningsdatum” för att ansöka om tillstånd är 4 januari 2019.
   Artikel 58(1)(c)(ii)

   Förbudet träder i kraft: 4 juli 2020
   n-propylbromid kan inte längre användas utan tillstånd efter 4 juli 2020.
   Artikel 58(1)(c)(i)

   Immanenta egenskaper enligt artikel 57:
   Reproduktionstoxisk (kategori 1B)

   Anmälningsnummer:
   '32  • Allt fler globala nPB-regelverk införs

   EU är föregångare när det gäller arbetet med säkerhets- och miljöförordningar och USA:s miljöskyddsmyndighet EPA ligger steget efter. Förra året publicerade EPA i USA ett utkast till riskbedömning av n-propylbromid (nPB) för att samla in remissvar från allmänheten och branschen. Bedömningen avsåg tillämpningar som spraylim, torrengöring (bland annat fläckborttagning) och avfettning.

   I takt med att allt fler regelverk beträffande användningen av nPB för avfettning införs i världen är det dags att byta till säkrare och mer hållbara lösingsmedel som 3M™ Novec™ Engineered Fluids. Utforska den nya webbplatsen för 3M™ Novec™ Brand – här hittar du många goda skäl att välja 3M Novec Engineered Fluids när du ska byta ut nPB i dina rengöringsmedel och tillämpningar för avfettning.
   ©3M 2017. Alla rättigheter förbehålls.
   3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company.
   Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.Prenumerera på 3M Novec Aktuella ämnen

Få senaste nytt från branschen skrivet av och för experter på brandsläckmedel, rengöringsmedel och formuleringar levererat direkt till inkorgen.