• share

  Amerikanska miljöskyddsmyndigheten föreslår förbud mot trikloretylen (TCE) vid avfettning för att säkra arbetsskyddet

  januari 31, 2017
  share

  • Den 11 januari 2017 lade den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA fram ett förslag till Federal Register Notice där man föreslog att användning av den giftiga kemikalien trikloretylen (TCE) ska förbjudas i avfettning eftersom den medför betydande hälsorisker. Enligt pressmeddelandet föreslår EPA i USA ett förbud mot “tillverkning, (inklusive import), behandling och kommersiell distribution av TCE för användning vid avfettning. EPA föreslår också att tillverkare, bearbetningsföretag och distributörer ska åläggas att underrätta återförsäljare och andra i sina leveranskedjor om förbudet”. Synpunkter på den föreslagna bestämmelsen måste lämnas senast 60 dagar efter det att förslaget har publicerats i Federal Register.

   Trikloretylen, även kallat TCE eller TRIKE, är en giftig och lättflyktig, organisk förening (VOC) som ofta används i tillämpningar för immersionsrengöring, rengöringsmedel och avfettning. TCE medför betydande hälsorisker och då det finns alternativa, gångbara och säkrare alternativ till rengöringsmedel var det bara en tidsfråga innan amerikanska myndigheter lade fram förslag om att förbjuda eller fasa ut TCE. Faktum är att EU har klassat TCE som ett ämne som inger mycket stora betänkligheter (så kallade SVHC-ämnen) enligt EU:s REACH-förordning från 2010 och från och med april 2016 har EU enats om att fasa ut kemikalien.

   Enligt EPA:s analys (PDF, 335,18 kB) utgör användningen av trikloretylen (TCE) vid avfettning en orimlig risk för hälsan, inklusive betydande icke-cancerogena risker av exponering. Kronisk exponering mot TCE vid avfettning kan få mer allvarliga, negativa hälsoeffekter, exempelvis:

   • Förgiftning av njurarna (exempelvis njurskador och njurcancer)
   • Betydande cancerrisker (exempelvis njur- och levercancer)
   • Missbildningar i hjärtkärlsystemet kan vara obotliga och påverka en människas hälsa resten av livet
   • Förgiftning i samband med fosterutveckling, bland annat missbildningar på fosters hjärtkärlsystem som inleds redan under graviditeten
   • Immunotoxicitet (till exempel systemiska autoimmuna sjukdomar som skleroderma och allvarliga hudallergier)
   • Lymfom som inte är Hodgkin’s
   • Effekter på reproduktion och det endokrina systemet (exempelvis minskad lust och potens)
   • Neurotoxicitet (till exempel trigeminusneuralgi)
   • Leverförgiftning (nedsatt funktion och levercancer)

   EPA:s aktuella förslag om att förbjuda TCE vid avfettning, liksom i aerosolavfettare och fläckborttagare för kemtvätt, kommer att bidra till att skydda personal och konsumenter från cancer och andra allvarliga hälsorisker som kan orsakas av exponering för TCE.

   Det är dags att lämna TCE bakom oss och gå över till kraftfulla rengöringsalternativ med breda säkerhetsmarginaler – 3M™ Novec™ Engineered Fluids!

   Vi vet att du sätter säkerheten för dina medarbetare i främsta rummet som ett led i en framgångsrik verksamhet och ansvarsfullt företagande. Så varför ta risken att använda TCE som rengöringsmedel när det finns säkrare alternativ? 3M Novec-vätskorna har medvetet utformats för att erbjuda all rengöringseffekt du behöver utan att kompromissa om arbetsskydd eller negativt påverka miljön. Det finns ett stort antal högeffektiva och icke-brännbara alternativ att välja bland.

   Kontakta oss idag för ett rengöringstest. Vi kan till och med göra rengöringstestet åt dig och skicka detaljerade resultat.

   ©3M 2017. Alla rättigheter förbehålls.
   3M och Novec är varumärken som tillhör 3M Company.
   Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Prenumerera på 3M Novec Aktuella ämnen

Få senaste nytt från branschen skrivet av och för experter på brandsläckmedel, rengöringsmedel och formuleringar levererat direkt till inkorgen.