Lila meshmönster.

Ersätta HFC: bättre prestanda till lägre kostnad.

Genom att byta till 3M™ Novec™ 72DE Engineered Fluid har Smiths Aerospace kunnat minska sina kostnader för HFC-baserade rengöringsmedel till ungefär hälften.

  • Mustang Vacuum Systems byggnad

    Smiths Aerospace behöver knappast någon presentation; de är ett transatlantiskt system- och utrustningsföretag med en omsättning på över två miljarder dollar och fler än elva tusen anställda. Den brittiska anläggningen i Cheltenham etablerades 1940 och ansvarar för konstruktion och tillverkning av en mängd komponenter och system till flygindustrin, däribland mekaniska instrument. Mark Salisbury, tillverkningsingenjör vid Smiths Aerospace säger: "Inom området mekaniska instrument tillverkar vi kanske inte så stora volymer av våra produkter, men vi bygger omkring 35 olika instrument, som var och ett kan ha upp till två hundra olika delar. Därför är vårt produktionsschema väldigt fullt." Många av komponenterna är också mycket finkänsliga och måste bearbetas noga innan de färdigställs, t.ex. sprejas och screentryckas.

Ett klockrent affärsfall

För flera år sedan hade Smiths Aerospace redan fattat beslut om att gå över från trikloretylen (Trike) till miljövänligare HFC:er, som inte klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionsmässiga toxiner (CMR) enligt utsläppsdirektivet från 2007. Trots att Smiths Aerospace var nöjda med HFC:erna övertygades Mark Salisbury av Mark Duggan, försäljningschef vid Acota som är Storbritanniens ledande leverantör av fluorkemikalier och specialmaterial, att ta en titt på 3M:s Novec 72DE Engineered Fluid. Ett alternativ som skulle kunna ge betydande kostnadsbesparingar utan att kompromissa med prestandan. Mark Salisbury säger: "Rent ekonomiskt var det en icke-fråga att byta till Novec-vätskan. Det vi ville var att ta reda på om den kunde göra jobbet." Därefter genomfördes ett test under nästan två månader, där Acota var djupt involverade under hela förloppet. Man förde dagliga anteckningar och resultaten talade för sig själva.

"Vi har funnit att utöver att vätskan är billigare att köpa, förlorar vi mindre av den genom dunstning eller genom att den fastnar i produkten. Den är också lättare att tappa av och vi har upplevt bättre resultat. Tidigare fick vi förtvätta en del komponenter, men med Novec-vätskan behöver vi inte göra det, vilket sparar tid", säger Salisbury.

"De minskade förlusterna har också en positiv inverkan på miljön."

MARK SALISBURY,
Tillverkningsingenjör vid Smiths Aerospace

Ingen extra investering i utrustning

En annan fördel har varit att han inte behövt förändra rengöringsmaskinen, förutom att öka kokpunkten från 38 till 44 grader, vilket Salisbury också tror kan ha bidragit till den högre prestandan. "Vi kan också fortsätta att återvinna det använda lösningsmedlet med vår återvinningsanläggning. Detta återvinner upp till 95 procent av det smutsiga lösningsmedlet så att det kan användas på nytt. Därmed sparar vi på inköpen av ny vätska och minskar också avyttringskostnaderna och den miljöpåverkan som det annars innebär", tillägger Mark Salisbury. Fastän det är nytt uppskattar Salisbury självsäkert att bytet till vätskan 3M Novec 72DE från Acota gör att "Vi kommer att halvera vår årskostnad för lösningsmedel. Detta är viktigt, då vi precis som alla andra tillverkande företag har kunder som driver oss att minska kostnaderna. Genom samarbetet med Acota har vi kunnat göra det utan att kompromissa med prestandan. Novec-vätskan fungerar bra för oss."