Lila meshmönster.

Ersättning för Trike: utmärkta rengöringsprestanda med en starkt förbättrad hållbarhetsprofil.

Saab väljer 3M™ Novec™ Engineered Fluids som ett hållbart alternativ till Trike

  • Mustang Vacuum Systems byggnad

    Den välrenommerade försvarstillverkaren Saab har i decennier använt processer för precisionsrengöring för att säkerställa att de komponenter och system som de tillverkar och monterar uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Trikloretylen (Trike) har under många år använts för att uppfylla kraven, men efter att Trike förbjöds fick Saab hitta ett mer miljömässigt hållbart alternativ som var lika effektivt.

    Projektledare Lars-Gunnar Huss vid Saab Dynamics fick i uppdrag att hitta en ersättning, och under sina efterforskningar stötte han på en trettio år gammal rapport som trots sin ålder skulle visa sig vara ovärderlig. Den gamla rapporten jämförde olika lösningsmedelsbaserade tekniker, däribland 3M™ Novec™ Engineered Fluids och Fluorinert-produkter som 3M tidigare hade levererat till Saab för dielektriska ändamål.

    Efter att ha identifierat ett möjligt alternativ till Trike bad Lars-Gunnar den svenska 3M-distributören Kemi-Intressen AB och 3M om hjälp med utvärderingen tillsammans med Guyson, den brittiska distributören av Kerry Ultrasonic rengöringsmaskiner. Inventec levererade co-solvent TOPKLEAN™ EL-20A med Novec-vätskor via sin svenska distributör Desab AB.

Hårda tester visar på en enastående renhet och konsekvens

Saab genomförde en rad tester där man jämförde Novec co-solventprocessen med Trike och man arbetade med DINITROL® som en särskilt svår förorening att ta bort. Testerna skickades till 3M:s brittiska labb för analys och efter några justeringar av precisionsrengöringen hos Guyson visade testerna ett synnerligen jämnt resultat och en hög renhet jämfört med trikloretylen.

Efter en generös donation av en Microsolve co-solventmaskin från Guyson gick Saab vidare med ytterligare utvärdering av denna rengöringsprocess för sin magnetronapparatur. Detta innefattade att kontrollera och noga testa magnetronkomponenter vid tillverkningen, för att kontrollera att de höll tillräckligt hög kvalitet med avseende på renhet och funktionsstabilitet. Utvärderingen slutfördes med tester av färdiga magnetroner. Den nya precisionsrengöringen klarade alla tester.

Övergången är klar ...

Efter två och ett halvt års utvärdering, samt Saabs cirka två månader långa utvärdering och kvalificering av ersättningen, beslöt man slutligen att köpa en co-solventmaskin för precisionsrengöring från Guyson, som användes med Novec-vätskor. Enligt Lars-Gunnar Huss har denna process till dags dato gett önskade resultat i rengöringen.

 

Saab är ett varumärke som tillhör företaget Saab. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.