Lila meshmönster.

Ersätta Trike: bättre prestanda till lägre kostnad.

Genom att byta till 3M™ Novec™ 71DE Engineered Fluid har BOC förbättrat arbetsmiljön och säkerheten samt minskat de årliga rengöringskostnaderna med upp till 60 procent.

  • Mustang Vacuum Systems byggnad

    När förbrukade syretuber återlämnas till BOC, en leverantör av industrigaser, medicinska gaser och special gaser, är det av yttersta vikt att man avlägsnar eventuella återstående ventilrester och därmed också risken för kontaminering. I den nya, automatiserade rengöringsprocessen används 3M™ Novec™ 71DE Engineered Fluid tillsammans med en ultraljudsenhet för ångrengöring som levereras av D&S Ultra Clean Ltd. Resultatet har visat sig vara en mycket effektiv rengöring av alla komponenter. Den nya processen innebär att en traditionell metod med trikloretylen (Trike) ersätts av ett mer miljövänligare bad som är mer hälsosamt för operatörerna, ger renare cylindrar och sänker livscykelkostnaderna.

    Bytet från Trike är viktigt eftersom Trike enligt REACH-reglerna har uppmärksammats som ett SVHC-ämne (Substance of Very High Concern). Efter förbudsdatumet i april 2016 får Trike inte längre användas utan särskilt godkännande.

Ny rengöringsmetod tillfredsställer alla krav

Den nya lösningen uppfyller alla fyra BOC-kraven på säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet (SHEQ). Det är ett produktivt alternativ till rengöring med trikloretylen (Trike) och det viktiga är att det nya systemet eliminerar behovet av att operatörerna måste genomgå hälsokontroller. Sedan lanseringen har den klassificerats som den bästa metoden för BOC i Storbritannien och på Irland samt i Linde Group över hela världen.

Innan BOC gick över arbetade deras kvalitetsanalytiker tillsammans med 3M och D&S Ultra-Clean Ltd för att genomföra en omfattande testrengöringsprocess, som innefattade upprepade tester av kontaminerade cylindrar, en grundlig studie i utsläppsövervakning samt toxicitetsrapporter. Vätskan Novec 71DE valdes ut för sin starka miljömässiga profil. Den bygger på en sammansättning av segregerad hydrofluoreter (HFE) som har en låg global uppvärmningspotential, är icke-ozonnedbrytande och inte innehåller några hydroklorfluorkarboner (HCFC), hydrofluorkarboner (HFC) eller farliga luftföroreningar (HPA).

"Den nya processen är mycket hälsosammare rent allmänt – för både personalen och miljön. Och medan det inte var kostnaden som var den huvudsakliga drivkraften för förändring, har BOC realiserat betydande besparingar sedan övergången. Utöver att förlusten genom dunstning har minskat, går det åt mycket mindre energi. Under de första nio månadernas drift användes bara strax över 30 kg Novec 71DE-vätska, jämfört med uppskattningsvis 300 kg Trike. Det är också driftsekonomiskt. Utrustningen kräver mycket kortare kyltider, vilket i sin tur medger en kortare bearbetningstid. Att automatisera processen minskar risken för mänskliga fel."
WAYNE DREW
Underhållsförman vid BOC