Lila meshmönster.

Ersätta Trike: bättre rengöring vid lägre temperatur, minskad risk för komponentskador.

Att införa 3M™ Novec™ Engineered Fluids ger en rad miljö- och prestandamässiga fördelar för BAE.

  • Mustang Vacuum Systems byggnad

    Anläggningen 'BAE Systems’ Electronics har ställt om från trikloretylen (Trike) till 3M™ Novec™ 72DE Engineered Fluid från Acota när det gäller rengöring av finkänsliga sonaromvandlare vid tillverkningen. Förändringen har i hög grad minskat organisationens förbrukning av skadliga lösningsmedel och förbättrat kvaliteten genom att medge en snabb och effektiv rengöring av känsliga delar vid lägre temperaturer, vilket minskar risken för skador i rengöringsprocessen.

    Produktionsanläggningarna vid BAE Systems ansvarar för tillverkningen av en mängd väldigt avancerade och känsliga elektroniska komponenter som används i försvars- och luftfartssektorn. Komponenterna brukar tillverkas i relativt små volymer, men de kan vara väldigt dyra och tidskrävande att tillverka och testerna är möjliga att genomföra först i slutet av monteringen. Därför är det viktigt att tillverkningskvaliteten är hög och kontaminering av komponenterna i allt från hantering till kontakt med fett och smuts måste undvikas till varje pris.

Regelverken för lösningsmedelsbaserad rengöring driver på sökandet efter alternativa metoder

I produktionen av sina sonaromvandlarsystem har BAE Systems oftast använt ultraljudsrengöring med Trike för att eliminera kontaminering före slutmonteringen, men miljö- och kvalitetsmässiga krav har lett till en undersökning av alternativa metoder. "Som tillverkningsingenjör med ansvar för rengöringsprocesserna var jag väl medveten om de möjliga effekterna av VOC-direktivet", förklarar Mark Seccombe vid BAE Systems. "Vår förbrukning av lösningsmedel på anläggningen ligger faktiskt långt under direktivets gränsvärden, men vi ville gärna anamma ett miljömässigt riktigt arbetssätt och skydda våra processer mot eventuella framtida åtstramningar på miljöområdet.

Utsläppsdirektivet (EU-kommissionens direktiv 1999/13/EK) sätter stränga begränsningar på utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) från industriella processer. Lösningsmedel med bland annat vanliga rengöringsmedel som trikloretylen och n-propylbromid (nPB) måste ersättas så snart som möjligt.

Sökandet efter ett hållbart alternativ

"Jag pratade med Acota om alternativ lösningar till Trike. De menade att den mest framtidssäkra lösningen skulle vara vätskan Novec 72DE från 3M, som skulle kunna användas i min nuvarande precisionsrengöringsutrustning Kerry från Guyson International Limited. De föreslog också att jag skulle gå på ett 3M-seminarium om SED och alternativa metoder", minns Seccombe.

Som en följd av diskussionerna insåg Seccombe att när Guyson konverterade hans befintliga Kerry Microsolve-maskin för användning med Novec-vätskor kunde han till stor del minska toxiciteten i rengöringsprocessen och samtidigt leverera högre kvalitet.

"Novec-vätskan rengör lika snabbt och effektivt som vår förra lösning och den fungerar med samma utrustning utan modifiering. Men eftersom den har en mycket lägre kokpunkt – 44 °C mot 80 °C – minskar vi risken för temperaturskador på komponenterna."
MARK SECCOMBE,
BAE Systems

Ingen extra investering i utrustning

De mycket lägre utsläppen av lösningsmedel innebar också att det inte behövdes något dyrt och komplext system för avgasrening i rengöringsutrymmet, vilket gav mycket lägre kapitalinvesteringar. "Själva vätskan är kanske dyrare än vår förra lösning, men de nya processerna innebär att vi använder mindre av den, får bättre resultat och kan undvika att köpa dyr och omständlig extrautrustning" slår Seccombe fast.