webLoaded = "false" Loadclientside=No

Säker ersättning för n-propylbromid och TCE

Användningen av giftiga kemikalier som n-propylbromid (nPB eller 1-BP) och trikloretylen (TCE) i ångavfettning granskas oftare av myndigheter runtom i världen. Enligt EU:s regelverk avvecklades Trike (trikloretylen) i april 2016 och ämnet är nu förbjudet utom vid auktoriserad användning av vissa företag. Avvecklingen av nPB är planerat till 2020. Med noll ozonnedbrytningspotential och låg global uppvärmningspotential är 3M™ Novec™ Engineered Fluids ett säkert och hållbart rengöringsalternativ till n-propylbromid (nPB) och trikloretylen (TCE).


Säkerhetsregler för n-propylbromid (nPB)

På grund av arbetsmiljöskäl ökar myndighetskraven kring användning av nPB eller 1-bromopropan. Listan med aktuella/kommande regeländringar för nPB innehåller följande:


nPB-giftighet och säkerhetsmarginal

 • Lila symbol med 3 personer i säkerhetsutrustning.

  Vi sätter en säker arbetsmiljö i främsta rummet. För att kunna använda nPB på ett säkert sätt vid ångavfettning måste företagen minska exponeringsnivåerna för personalen till åtminstone 10 ppm, vilket är typiska exponeringsnivåer för ångavfettning. Förbudsdatumet för nPB har nu bestämts till den 1 juli 2020. Pågående användning av nPB kan fortsätta fram till dess, men företag som vill investera i ett nytt system för ångavfettning behöver kanske överväga alternativa lösningsmedel för att skydda sin investering.

  Icke-cancerrelaterade och cancerrelaterade hälsorisker har identifierats för arbetare med upprepad och kronisk exponering för nPB, däribland följande:

   
  • Neurotoxicitet
  • Njurtoxicitet
  • Levertoxicitet
  • Reproduktionstoxicitet
  • Lungcancer

Tiden är ute för giftiga, ozonnedbrytande rengöringsmedel
 • Säkerhetsregler för trikloretylen (TCE)

  TCE är en misstänkt human cancerogen i klass A2. TCE utgör en orimlig risk för människans hälsa, bland annat signifikanta icke-cancerogena exponeringsrisker. Kronisk exponering för TCE i ångavfettning kan leda till allvarliga negativa hälsoeffekter. På grund av dessa arbetsmiljörisker har amerikanska miljöskyddsmyndigheten föreslagit ett förbud mot TCE vid ångavfettning. Och i EU är det redan förbjudet att användas utan särskilt tillstånd enligt Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH).

 • Hållbarhetsregler för HFC (freoner)

  Syftet med f-gasförordningen, som antogs 2006 och reviderades 2014, är att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser, däribland freoner som används vid precisionsrengöring. Den uppdaterade f-gasförordningen förbjuder försäljning av vissa freoner, däribland HFC-23 från början av 2015, och alla andra freoner ska fram till 2030 minskas till 21 procent av nivåerna från 2009–2012. Eftersom freoner inte längre är lämpliga rengöringsmedel är det dags att du väljer ett smartare, säkrare och mer miljömässigt hållbart rengöringsmedel för din ångavfettning.

 • Prenumerera på uppdateringar

  Våra experter följer de senaste nyheterna från amerikanska EPA, EU och andra globala myndigheter som reglerar användningen av TCE, freoner med flera. Skaffa dig tillgång till korta sammanfattningar av utvecklingen och den potentiella inverkan på din verksamhet och dina rengöringsprocesser, så att du undviker störningar i driften. Prenumerera eller besök vårt nyhetsbrevsarkiv om du vill veta mer.

  Visa nyhetsbrev om rengöringsmedel >

  Prenumerera >


Hur står sig 3M Novec Engineered Fluids mot nPB och TCE?

 • Ett säkrare, mer miljömässigt hållbart alternativ till nPB och TCE

  Typisk ångavfettningsexponering ligger på gränsen till exponeringsriktlinjerna för nPB, vilket gör det till en osäker lösning för detta användningsområde. TCE har liksom nPB låga riktvärden för exponering. 3M™ Novec™ Engineered Fluids har ett genomsnittligt riktvärde för exponering om 200 ppm (genomsnittliga molvikten av komponentens 8-timmars tröskelgränsvärden), vilket innebär att de har 20 gånger högre riktvärden för exponering än nPB och Trike (trikloretylen). Enligt EU:s regler avvecklades Trike i april 2016, och det är nu förbjudet utom vid auktoriserad användning av vissa företag. Förbudsdatumet för nPB infaller år 2020.

  Lär dig mer om att använda Novec Engineered Fluids för lösningsmedelsrengöring och ångavfettning


  Endast illustrationsbild.
   

 • Stapeldiagram som visar exponeringsriktlinjer för nPB (0,1 ppm), TCE (10 ppm) och vätskan Novec 73DE (195 ppm) tillsammans med illustrationsbilder av personer i säkerhetsutrustning.

Jämförelse av rengöringslösningsmedel: Hur står sig 3M™ Novec™ 72DE Engineered Fluid mot nPB och TCE?

Se effekten av att använda 3M™ Novec™ Engineered Fluids för att ersätta nPB och TCE i denna sida vid sida jämförelse
 • * Värdet 200 ppm är den genomsnittliga molvikten av komponentens 8-timmars tröskelgränsvärden. ** Säkerhetsmarginal vid användning = Exponeringsriktlinje / Exponering (antagande om 10 ppmv 8-timmars tidsviktat genomsnitt)

En tillverkningsingenjör släpper en korg med mässingsdelar från en hydraullinje i en ångavfettare

Redo att prova en Novec rengöringsvätska?

Oavsett om du söker efter ett alternativ till nPB eller en ersättning för TCE, vill vi göra din övergång till ett nytt rengöringsmedel så enkel som möjligt. Med ett stort sortiment av Novec-vätskor att välja ur, kan du med ett produktprov eller ett rengöringstest hitta den bästa Novec-lösningen för dina behov.

Beställ ett prov eller en testrengöring

Kontakta oss om du vill veta mer om Novec lösningsmedel för rengöring

Vi hjälper dig.

Vårt team av ingenjörer och experter står beredda att besvara dina frågor och ge support, bland annat hjälp med att ordna prover och rengöringstester. Kontakta oss i dag.

Andra 3M-webbplatser
bCom
Följ oss
Ändra ort
Sverige - svenska