Jämförelse av vattenbaserad och lösningsmedelsbaserad rengöring

När du väljer rengöringslösning för dina komponenter fattar du ett långsiktigt affärsmässigt beslut som innefattar årskostnad, hållbarhet (inklusive känslighet för åtgärder från tillsynsmyndigheter) och prestanda för dina behov. Oavsett om du överväger ett vattenbaserat eller lösningsmedelsbaserat rengöringssystem som ersätter nPB eller TCE (trikloretylen) eller bara vill lösa en särskilt svår rengöringsuppgift kan du lösa mer om alternativen för hållbar och effektiv rengöring med 3M™ Novec™ Engineered Fluids.

 • Illustration av ett stort vattenbaserat rengöringssystem, som i allmänhet använder vatten, rengöringsmedel och tillsatser
  Vad är vattenbaserad rengöring?

  Vattenbaserad rengöring är "vatten-plus". Olika rengöringsmedel, ytbehandlingsmedel, emulgeringsmedel eller buffertar blandas med vatten och verkar tillsammans med värme, agitering och tid för att avlägsna smuts från industrikomponenter. I allmänhet brukar en sekvens av rengöringssteg vid flera stationer följas av en sköljning som avlägsnar rester av rengöringsmedel. Slutligen torkas delarna med varmluft eller lösningsmedel som isopropylalkohol.

   

  Vattenbaserad rengöring är ofta effektiv för följande:

  • Kombination av rengöring med applicering av skyddsbeläggningar som rostskyddsmedel
  • Kombination av rengöring med ytbehandlingsmedel som blekmedel
  • Borttagning av jonkontamineringar som salter
 • Illustration av en liten ångavfettningsmaskin, som i allmänhet används tillsammans med 3M™ Novec™ Engineered Fluids och andra lösningsmedel
  Vad är lösningsmedelsbaserad rengöring?

  Lösningsmedelsbaserad rengöring sker ofta i ångavfettare med ett speciellt lösningsmedel. Delarna sänks ner i en filtrerad och destillerad kokande vätska – som ibland också agiteras med ultraljud – varvid föroreningarna löses från ytorna. Delarna genomgår sedan en kort ångrengöring och torkning, varvid vätskan förångas, kondenseras på maskinens kylslingor och droppar ner i avfettaren för återanvändning. Sedan avlägsnas de torra delarna.

   

  Lösningsmedelsbaserad rengöring är ofta effektiv för följande:

  • Rengöring av mekaniska och elektroniska delar med komplex uppbyggnad
  • Rengöring utan rester
  • Snabb rengöring av många delar samtidigt
  • Rengöring av känsliga delar som måste torkas vid låg temperatur

Alla lösningsmedel är inte lika

 • Två ljusblå bägarsymboler med X i sig och en lila bägarsymbol med Novec inpräntat i sig, som signalerar att inte alla lösningsmedel för rengöring har lika värde

  Den moderna kemin har överbryggat många av de miljömässiga och säkerhetsmässiga utmaningar som återfinns hos äldre rengöringsmedel som freoner (HFC), trikloretylen (TCE) och n-propylbromid (nPB). 3M™ Novec™ Engineered Fluids är särskilt framtagna för att förena en stor rengöringsförmåga med hållbarhet (noll ozonnedbrytningspotential och låg global uppvärmningspotential) och en stor marginal för arbetssäkerhet (låg toxicitet samt icke-brännbarhet).


  Läs mer om hur Novec-vätskor står sig mot äldre rengöringsmedel som nPB och TCE.


Kostnadsjämförelse mellan Novec och vattenbaserade alternativ

Vatten och elektricitet är billigt, räknat i liter eller kilowattimmar. Men när de används i omfattande mängd blir kostnaderna höga – och är känsliga för potentiellt stora prisvariationer på grund av torka, begränsningar i vattenuttaget eller belastningar i elnätet. Och ju mer komplicerat ditt rengöringssystem är, desto mer tid och resurser måste du avsätta för underhåll.

Därför är totalkostnaden för rengöringsprocessen ofta lägre med lösningsmedel som Novec, trots att kostnaden per liter är högre jämfört med kostnaden för vattenbaserade rengöringsmedel.


En tillverkningsingenjör släpper en korg med mässingsdelar från en hydraullinje i en ångavfettare

Hitta den bästa Novec-rengöringsvätskan för din verksamhet

Vi erbjuder ett brett urval av skräddarsydda rengöringslösningar för lätta, medelsvåra och svåra användningsområden. Våra experter och våra auktoriserade distributörer kan hjälpa dig att hitta rätt kombination av rengöringsstyrka, materialkompatibilitet, kokpunkt, torktid med mera.

Beställ ett prov eller en testrengöring

Prestandajämförelse mellan Novec och vattenbaserade alternativ

Vatten och olja går inte att blanda men Novec-vätskorna är särskilt framtagna för att på ett tillförligtligt sätt lösa vanliga fetter, oljor, fluxmedel med mera från en stor mängd olika substrat. Oavsett om du rengör plast, metall eller keramiska material, precisionstillverkade delar eller elektroniska komponenter så finns det en Novec-vätska som uppfyller dina behov.

 • Klocksymbol märkt Aqueous, med blå övertoning till hälften samt en annan klocksymbol märkt Novec, med lila övertoning som upptar en mycket mindre yta, som signalerar skillnaden i processtid.
  Kortare rengöringscykel

  Du kan öka produktiviteten per timme genom att korta rengöringscykeln med Novec-vätskor.

 • Bubbelsymbol ovanför rillad yta märkt Aqueous och en bubbelsymbol med inträngning i rillad yta märkt Novec, som signalerar ytspänning
  Bättre rengöring och sköljning

  Novec-vätskorna är speciellt framtagna för låg ytspänning (mindre än 20 mN/m) och tränger enkelt in i komplexa komponentkonstruktioner.

 • Smutsig blå glassymbol märkt Aqueous och en ren, gnistrande lila glassymbol märkt Novec
  Inga rester

  Novec-vätskor rengör delar utan rester av hårt vatten eller rengöringsmedel.

 • Lila symbol för liten yta märkt Novec och en ljusblå symbol för stor yta märkt Aqueous
  Mindre ytkrävande utrustning

  Typisk utrustning för vattenbaserad rengöring kräver 2–3 gånger mer plats än ångavfettare. Ångavfettning med Novec-vätskor kräver färre behållare och ingen torkare eller något vattenreningssystem.


Effektiv rengöring utan nackdelar

Med Novec-vätskor kan tillverkarna få prestandafördelarna hos lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel utan att dras med de miljö- och säkerhetsmässiga nackdelarna hos äldre lösningsmedel som nPB (n-propylbromid), MeCl (metylenklorid), Perc (perkloretylen), TCE (trikloretylen) eller HFC:er.

 • Lila symbol av ett jordklot omslutet av ett blad och en stjälk, som signalerar miljövänlighet
  Hållbart

  Samtliga Novec-vätskor har noll ozonnedbrytningspotential och låg global uppvärmningspotential.

 • Lila sköldsymbol med hjärta i mitten, som signalerar säkerhet
  Stor säkerhetsmarginal

  Novec-vätskor har en stor säkerhetsmarginal. Exempelvis har Novec 72DE en säkerhetsmarginal som är 20 gånger större än typiska exponeringsnivåer.

 • Lila eldsymbol med diagonal genomstrykning, som signalerar icke-brännbarhet
  Icke-brännbart

  Alla Novec-vätskor är icke-brännbara och har ingen flampunkt.

 • Lila balansbomsymbol, som signalerar termisk stabilitet
  Stabil sammansättning

  Novec-vätskor är mycket stabila över tid, vilket ger en mer konsekvent rengöring och enklare återvinning. Till skillnad från nPB och TCE brukar det inte behövas några syratester.


HFC-utfasningen fortsätter

Lösningsmedel som hydrofluorkarboner (HFC) kommer att fasas ut enligt globala avtal som Montrealprotokollet, på grund av att de bidrar stort till den globala uppvärmningen. I Europa förbjuder den uppdaterade f-gasförordningen försäljning av vissa HFC:er, däribland HFC-23 från början av 2015. Alla andra HFC:er ska fram till 2030 minskas till 21 procent av nivåerna från 2009–2012. Du kan undvika HFC-utfasningen helt genom att gå över till Novec-vätskor – ett hållbart alternativ med liten påverkan på den globala uppvärmningen som inte planeras att minskas eller fasas ut.


Kontakta oss om du vill veta mer om Novec lösningsmedel för rengöring

Vi hjälper dig.

Vårt team av ingenjörer och experter står beredda att besvara dina frågor och ge support, bland annat hjälp med att ordna prover och rengöringstester. Kontakta oss i dag.